Thông báo: V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ nghành GDMN

Thông báo: V/v báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ nghành GDMN
HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG THÔNG BÁO:

Báo cáo kết quả thực hiện chỉ tiêu năm 2021 và xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2022 trình độ TS, ThS, ĐH, trình độ CĐ nghành GDMN

Chi tiết nội dung trong file đính kèm tại đây: /hpmu/uploads/news/2022_06/bc-xac-dinh-chi-tieu-tuyen-sinh-2022-dhydhp.pdf

Trân trọng cảm ơn./.