Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Vừa làm - vừa học trình độ đại học năm 2020 - 2021

Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Vừa làm - vừa học trình độ đại học năm  2020 - 2021
Thông báo tuyển sinh liên thông hệ Vừa làm - vừa học năm 2020 - 2021
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo:

 V/v tuyển sinh liên thông hệ Vừa làm - vừa học trình độ đại học năm  2020 - 2021

Chi tiết kính mời tham khảo trong file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2020_11/tbts-lt-vlvh-2020.pdf

Trân trọng cảm ơn!