Thông báo kết quả thi và việc khiếu nại, phúc khảo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021

Thông báo kết quả thi và việc khiếu nại, phúc khảo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả thi và việc khiếu nại, phúc khảo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021 và việc khiếu nại và phúc khảo kết quả thi tuyển sinh đợt 1 năm 2021 của sau đại học 
1. Kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 20212. Thông báo về việc kiếu nại và phúc khảo kết quả thi tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2021, thời gian nhận phúc tra từ ngày 05/11 - 16h00, ngày 19/11/2021

3. Mẫu đơn xin phúc khảo: tải tại đây