Hội nghị triển khai Nghị quyết 07 năm 2022 của Thành uỷ về công tác tư tưởng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Hội nghị triển khai Nghị quyết 07 năm 2022 của Thành uỷ về công tác tư tưởng; chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh
Ngày 16/03/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TƯ, ngày 01/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; chuyên đề Học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
     Ngày 16/03/2023, Đảng uỷ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết số 07-NQ/TƯ, ngày 01/8/2022 của Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về “Một số giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ Thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”; chuyên đề Học tập và Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023
 

Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng triển khai các Chuyên đề
   
 Đến dự với Hội nghị có Đồng chí Nguyễn Văn Hiểu - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hải Phòng, cùng các đồng chí đại diện các Ban của Thành uỷ Hải Phòng, về phía nhà trường có GS.TS. Phạm Minh Khuê - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường, PGS.TS. Nguyễn Văn Khải - Phó bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên trong Đảng bộ nhà trường.
     Hội nghị được nghe đồng chí Nguyễn Văn Hiểu, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy truyền đạt 2 nội dung về: Nghị quyết số 07-NQ/TU và Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU. Chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023 về “Khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố”.
     Theo đó, ngày 01/8/2022, Thành ủy đã ban hành Nghị quyết số 07-NQ/TU về “Một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tư tưởng của Đảng bộ thành phố đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với quan điểm được xác định: Công tác tư tưởng là lĩnh vực trọng yếu, động lực to lớn để thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh; là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố với sự tham gia của nhân dân. Ngày 18/11/2022, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Chương trình hành động số 40-CTr/TU thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU.
     Hội nghị là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng nhằm giúp các đồng chí đảng viên của Đảng uỷ nắm rõ hơn về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác tư tưởng trong tình hình mới; cùng với đó là việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong khai thác, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng, phát triển và bảo vệ thành phố...
 

GS.TS. Phạm Minh Khuê - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường phát biểu tại Hội nghị


Toàn cảnh Hội nghị