Thông báo: V/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021

Thông báo: V/v phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021
Phòng Đào tạo Đại học kính gửi đến các khoa,bộ môn và các thầy,cô 
"Quyết định về việc phân công giáo viên chủ nhiệm năm học 2020 - 2021"
 
Chi tiết kính mời quý thầy,cô xem trong file đính kèm văn bản
 
Trân trọng cảm ơn!
/hpmu/uploads/news/2020_10/qd-phan-cong-gvcn-202019102020.pdf