Thông báo: V/v sắp xếp lịch học và dạy theo chế độ bình thường từ ngày 14/09/2020

Thông báo: V/v sắp xếp lịch học và dạy theo chế độ bình thường từ ngày 14/09/2020
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo "V/v sắp xếp lịch học và dạy theo chế độ bình thường từ ngày 14/09/2020"

Chi tiết xem tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2020_09/tb-dtdh15092020.pdf
 
Trân trọng cảm ơn!