Hội thảo "Người Điều dưỡng trong thời đại công nghiệp 4.0"

Hội thảo "Người Điều dưỡng trong thời đại công nghiệp 4.0"

Phòng Quản lý khoa học trân trọng kính gửi các Thầy/Cô thông tin về Hội thảo "Người Điều dưỡng trong thời đại công nghiệp 4.0"

Thời gian: 07/6/2019
Địa điểm tổ chức: Nhà khách Hải Quân, số 27C, Điện Biên Phủ, Minh Khai, Hồng Bảng, Hải Phòng 
Chi tiết xem tại file đính kèm: Hội thảo "Người Điều dưỡng trong thời đại công nghiệp 4.0"