Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại các vị trí như sau:
Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2020 vào làm việc tại các vị trí như sau:
1. Thông tin về điều kiện dự tuyển và nhu cầu tuyển dụng (tại đây)
2. Mẫu phiếu đăng ký dự tuyển (tại đây)
3. Phiếu đánh giá và phân loại lao động năm 2020 (tại đây)
Thời gian nhận hồ sơ đăng ký tuyển dụng: từ 08h00 ngày 24 tháng 6 năm 2020 đến 17h00 ngày 23 tháng 7 năm 2020 (Nhận hồ sơ trong giờ hành chính).
Địa điểm nhận hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ, Phòng A201C tầng 2 nhà A, địa chỉ số 72A, Nguyễn Bỉnh Khiêm, quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng. Mọi thông tin chi tiết liên hệ số điện thoại cố định: 0225.3731225.