Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học


ThS. PHẠM THÀNH NGUYÊN
Phụ trách Trung tâm

Email: ptnguyen@hpmu.edu.vn


ThS. TRẦN QUỐC TRÌNH
Phó giám đốc Trung tâm

Email: tqtrinh@hpmu.edu.vn
 

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 


CN. Phạm Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng
 Email: ptthang@hpmu.edu.vn
 
 * Lịch sử và quá trình hình thành
 - Thành lập ngày 07/04/2021

 
* Nhiệm vụ và chức năng


 
 * Thành tích
 
 

Ảnh tập thể Trung tâm