Chương trình Khám bệnh Tình Nguyện và cấp phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019

Chương trình Khám bệnh Tình Nguyện và cấp phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019
Chương trình Khám bệnh Tình Nguyện và cấp phát thuốc miễn phí của Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2019 nhân kỷ niệm 72 năm ngày thương binh liệt sĩ 27/07/1947 - 27/07/2019 Tại các Huyện Thủy Nguyên; Tiên Lãng; Kiến Thụy và 2 phường Đổng quốc Bình & Đằng Giang của Thành phố Hải Phòng từ ngày  18 - 23/07/2019.