Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Công tác chuẩn bị cho năm học mới 2017 của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG