Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019

Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019
Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019 của trường Đại học y dược Hải Phòng
Xem Video tại Link: https://youtu.be/g1xVSUKWNDE