Sinh hoạt chi bộ Sinh viên liên khoa, thường kỳ tháng 5/2022

Sinh hoạt chi bộ Sinh viên liên khoa, thường kỳ tháng 5/2022
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNGSinh hoạt chi bộ Sinh viên liên khoa, thường kỳ tháng 5/2022