Thực trạng tuân thủ một số quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và hiệu quả can thiệp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2018 - 2020

Thực trạng tuân thủ một số quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và hiệu quả can thiệp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2018 - 2020
Đề tài luận án: Thực trạng tuân thủ một số quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và hiệu quả can thiệp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2018 - 2020 Chuyên ngành: Y tế công cộng Mã số: 9720701 Người hướng dẫn: 1. PGS.TS.BS Phạm Minh Khuê 2. PGS.TS.BS Doãn Ngọc Hải
Đề tài luận án: Thực trạng tuân thủ một số quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn bệnh viện và hiệu quả can thiệp tại Bệnh viện Thanh Nhàn năm 2018 - 2020
Chuyên ngành: Y tế công cộng
Mã số:  9720701         
Người hướng dẫn:
 1. PGS.TS.BS Phạm Minh Khuê
 2. PGS.TS.BS Doãn Ngọc Hải 
Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y dược Hải Phòng
Những kết luận mới của luận án:
     1. Luận án cho thấy tình trạng tuân thủ một số quy trình kiểm soát nhiễm khuẩn như vệ sinh tay, thay băng vết thương và đặt catheter tĩnh mạch ngoại vi của nhân viên y tế tại bệnh viện Thanh Nhàn còn chưa đồng bộ.
     2. Luận án cho thấy một số yếu tố liên quan đến nhiễm khuẩn bệnh viện như tuổi, giới tính, khoa lâm sàng, tình trạng phẫu thuật và thời gian nằm viện.
     3. Can thiệp đa phương thức cho thấy có tính hiệu quả cao khi cải thiện tuân thủ thực hành các quy trình kiểm soát của điều dưỡng và cải thiện tình trạng nhiễm khuẩn bệnh viện.

STT Nội dung Chi tiết
1 Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng Tiếng Việt Xem tại đây
2 Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng Tiếng Anh Xem tại đây
3 Toàn văn luận án Tiến sĩ Xem tại đây
4 Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án Tiếng Việt Xem tại đây
5 Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án Tiếng Anh Xem tại đây