20:21 +07 Thứ bảy, 15/06/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » ĐÀO TẠO » Đào tạo Đại học » Chương trình Đào tạo Đại học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

Thứ tư - 22/12/2021 10:17
Văn bản
Số hiệu văn bản      

Ngày ban hành văn bản            

Nơi ban hành văn bản        
Chi tiết

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
2016 - 2019
 
  2016 - 2019 Trường ĐHYDHP Tại đây
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2020:

+ CT Đào tạo Y khoa - Chính quy

+ CT Đào tạo Y khoa - Liên thông

+ CT Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - CQ

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - VLVH

+ CT Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng - CQ

+ CT Đào tạo Điều Dưỡng - VLVH


+ CT Đào tạo Dược sĩ - CQ

+ CT Đào tạo Dược sĩ - LTCQ 
 


08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020

08/10/2020


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2021:

+ CT Đào tạo Y khoa - Chính quy

+ CT Đào tạo Y khoa - Liên thông

+ CT Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - CQ

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - VLVH

+ CT Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng - CQ

+ CT Đào tạo Điều Dưỡng - VLVH

+ CT Đào tạo Dược sĩ - CQ

+ CT Đào tạo Dược sĩ - LTCQ                                    


1371/QĐ-YDHP

1379/QĐ-YDHP

1380/QĐ-YDHP

1385/QĐ/YDHP

1386/QĐ-YDHP

1383/QĐ-YDHP

1384/QĐ-YDHP

1381/QĐ-YDHP

1382/QĐ-YDHP


21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021

21/10/2021


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP


Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2022:

+ CT Đào tạo Y khoa - Chính quy

+ CT Đào tạo Y khoa - Liên thông

+ CT Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - CQ

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - VLVH

+ CT Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng - CQ

+ CT Đào tạo Điều Dưỡng - VLVH

+ CT Đào tạo Dược sĩ - CQ

+ CT Đào tạo Dược sĩ - LTCQ  
   


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2023:

+ CT Đào tạo Y khoa - Chính quy

+ CT Đào tạo Y khoa - Liên thông

+ CT Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - CQ

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - VLVH

+ CT Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng - CQ

+ CT Đào tạo Điều Dưỡng - VLVH

+ CT Đào tạo Dược sĩ - CQ

+ CT Đào tạo Dược sĩ - LTCQ  
   


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NĂM 2024:

+ CT Đào tạo Y khoa - Chính quy

+ CT Đào tạo Y khoa - Liên thông

+ CT Đào tạo Bác sĩ Răng Hàm Mặt

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học dự phòng

+ CT Đào tạo Bác sĩ Y học cổ truyền

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - CQ

+ CT Đào tạo Cử nhân Kỹ thuật XN - VLVH

+ CT Đào tạo Cử nhân Điều dưỡng - CQ

+ CT Đào tạo Điều Dưỡng - VLVH

+ CT Đào tạo Dược sĩ - CQ

+ CT Đào tạo Dược sĩ - LTCQ  
   


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn