01:52 +07 Thứ bảy, 03/06/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » SINH VIÊN » Hỗ trợ sinh viên

QUYẾT ĐỊNH HỌC BỔNG SINH VIÊN

Thứ hai - 11/12/2017 15:33
Văn bản
Số hiệu văn bản                     
Ngày ban hành văn bản Nơi ban hành văn bản Nội dung        

Quyết định học bổng học kỳ I năm học 2021 - 2022
 
732/QĐ-YDHP 20/04/2022 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định miễn giảm học phí học cho sinh viên năm thứ 1 năm học 2021 - 2022 và các đối tượng sinh viên tham gia chống dịch
 
1705/QĐ-YDHP 03/12/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định cấp học bổng học kỳ II năm học 2020 - 2021 cho các đối tượng sinh viên tham gia phòng chống dịch
 
1706/QĐ-YDHP 03/12/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định hỗ trợ kinh phí học tập năm học 2021 - 2022
 
1500/QĐ-YDHP 08/11/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định miễn giảm học phí năm học 2021 - 2022
 
1499/QĐ-YDHP 08/11/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định học bổng học kỳ II năm học 2020 - 2021
 
1304/QĐ-YDHP 08/10/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định học bổng học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
835/QĐ-YDHP 08/07/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định miễn giảm học phí cho sinh viên năm thứ 1 năm học 2020 - 2021
 
103/QĐ-YDHP 12/01/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định V/v miễn giảm học phí bổ sung năm học 2020 - 2021
 
105/QĐ-YDHP 15/01/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định V/v chỉnh sửa đối tượng miễn giảm học phí 2020 - 2021
 
104/QĐ-YDHP 14/01/2021 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định học bổng học kỳ I năm học 2020 - 2021
 
1708/QĐ-YDHP 07/12/2020 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định V/v trợ cấp kinh phí học tập năm học 2020 - 2021
 
1562/QĐ-YDHP 12/11/2020 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định miễn giảm học phí năm học 2020 - 2021
 
1312/QĐ-YDHP 26/10/2020 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định hỗ trợ kinh phí học tập 2020 - 2021
 
1313/QĐ-YDHP 26/10/2020 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc hướng dẫn quy định học bổng và các điều kiện nhận học bổng khuyến khích học tập - sửa đổi bổ sung lần 1
 
543/QĐ-YDHP 26/05/2019 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc ban hành quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học đào tạo đại học theo trình độ chính quy
 
544/QĐ-YDHP 26/05/2019 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc thay đổi mức học bổng khuyến khích học tập
 
1204/QĐ-YDHP 18/10/2019 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2019-2020
 
886/QĐ-YDHP 12/08/2020 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2017-2018
 
1254/QĐ-YDHP 13/11/2017 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ II năm học 2016-2017
 
363/QĐ-YDHP 10/4/2017 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2016-2017
 
995/QĐ-YDHP 26/10/2016 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ II năm học 2015-2016
 
499/QĐ-YDHP 12/05/2016 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2015-2016
 
693/QĐ-YDHP 09/10/2015 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ II năm học 2014-2015
 
312/QĐ-YDHP 24/04/2015 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2014-2015
 
795/QĐ-YDHP 03/11/2014 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ II năm học 2013-2014
 
695/QĐ-YDHP 11/9/2014 Trường ĐHYDHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2013-2014
 
852/QĐ-YHP 11/11/2013 Trường ĐHYHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ II năm học 2012-2013
 
452/ĐHYHP-QĐ 06/06/2013 Trường ĐHYHP Tại đây

Quyết định về việc cấp Học bổng học kỳ I năm học 2012-2013
 
03/QĐ-YHP 03/01/2013 Trường ĐHYHP Tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn