09:02 +07 Thứ năm, 30/11/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Khoa » Khoa Y học biển

Giới thiệu khoa Y học biển

Chủ nhật - 31/12/2017 00:11

PGS.TS. TRẦN THỊ QUỲNH CHI
Trưởng khoa

Email: ttqchi@hpmu.edu.vn

TS. NGUYỄN VĂN TÂM
Phó trưởng khoa
Email: nvtam@hpmu.edu.vn
DANH SÁCH CÁN BỘ , GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM KHOA
PGS.TS. Trần Thị Quỳnh Chi
Trưởng bộ môn Y học dự phòng biển
Email: ttqchi@hpmu.edu.vn

 

NGND.GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
Phụ trách b
ộ môn Tâm sinh lý lao động biển và ergonomie
Email: ntson@hpmu.edu.vn

NGND.GS.TS. Nguyễn Trường Sơn
Phụ trách bộ môn Y học dưới nước
Email: ntson@hpmu.edu.vn

 

TS. Nguyễn Văn Tâm
Phụ trách bộ môn Y học lâm sàng biển
Email: nvtam@hpmu.edu.vn

 

BSNT. Nguyễn Bảo Nam 

Phụ trách bộ môn Cấp cứu và phòng chống thảm họa biển
 Giảng viên kiêm chức

 * Lịch sử hình thành
- Tiền thân của khoa Y học biển là bộ môn Y học biển.
- Ngày 21 tháng 4 năm 2015, khoa Y học biển được thành lập theo quyết định số 243/QĐ-YHP của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng.

* Chức năng, nhiệm vụ
- Xây dựng chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo chuyên ngành y học biển; tổ chức quá trình đào tạo và các hoạt động giáo dục khác trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;
- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện bảo đảm chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế;
- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;
- Quản lý viên chức và người học thuộc khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;
- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ;
- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học.
- Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên trong khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường
* Kết quả đạt được
 + Hoạt động đào tạo đại học: Giảng dạy lý thuyết và lâm sàng tại viện Y học biển cho các đối tượng bác sĩ đa khoa chính quy, bác sĩ Y học dự phòng, bác sĩ liên thông.
+ Hoạt động đào tạo sau đại học:
- Phối hợp với Viện Y học biển xây dựng Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa định hướng Y học biển Việt Nam và  cùng với Viện Y học biển VN tổ chức đào tạo bác sĩ chuyên khoa định hướng Y học biển cho các tỉnh ven biển 
- Phối hợp với Viện Y học biển hoàn thành chương trình mở mã ngành đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Y học biển.
- Năm 2010 Bộ môn Y học biển phối hợp với Viện Y học biển biên soạn thành công và xuất bản sách giáo trình cho đối tượng sinh viên đại học và học viên sau đại học
- Phối hợp với Viện Y học biển hướng dẫn thành công nhiều luận án Tiến sĩ và luận văn Thạc sĩ thuộc chuyên ngành Y học biển.
+ Hoạt động nghiên cứu: Bộ môn tham gia cùng với Viện YHB chủ trì và bảo vệ thành công nhiều đề tài NCKH-CN cấp Bộ Y tế quản lý. Tham gia cùng với Viện Y học biển tiến hành 5 đề tài cấp thành phố và nhiều đề tài cấp cơ sở khác.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn