11:11 +07 Thứ tư, 22/03/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ bảy - 19/08/2017 11:30
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
 Thứ Hai
(21/8)
Sáng: 7h30 Nhập học cho sinh viên Liên thông Y Đa khoa, Dược học    Hội trường lớn  BGH
Phòng Đào tạo Đại học
- Các Phòng ban, Đơn vị liên quan
- Sinh viên hệ Liên thông nhập học 
Chiều: 14h00 Họp nhóm 1 rà soát
các tiêu chí kiểm định
Phòng Hội đồng GS. Thức Nhóm 1
(Thực hiện nội dung tiêu chuẩn 1, 2, 5)
Họp nhóm 2 rà soát
các tiêu chí kiểm định
Phòng C103 TS. Khải Nhóm 2
(Thực hiện nội dung tiêu chuẩn 3, 4, 6)
Họp nhóm 3 rà soát
các tiêu chí kiểm định
Phòng C 105 PGS. Hùng Nhóm 3
(Thực hiện nội dung tiêu chuẩn 7, 8)
Họp nhóm 4 rà soát
các tiêu chí kiểm định
Phòng C 106 PGS. Mạnh Nhóm 4
(Thực hiện nội dung tiêu chuẩn 9, 10)
Thứ Ba
(22/8)
Sáng        
Chiều: 14h00
Họp Giao ban 
 
 Phòng Hội đồng Hiệu trưởng  Như thường lệ 
Thứ Tư
(23/8)
Sáng        
Chiều: Tập huấn cán bộ coi thi tuyển sinh Sau đại học Phòng 201
(Nhà B)
PGS. Hùng
Phòng ĐT SĐH
Ban coi thi
Chiều: 13h30 Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5
BCH TW Đảng, khóa XII
Hội trường lớn Bí thư ĐU
Văn Phòng ĐU
Toàn thể Đảng viên 
của Đảng bộ
Thứ Năm
(24/8)
Sáng: 7h30 Tập trung Thí sinh Khu vực thi TS PGS. Hùng
Phòng ĐT SĐH
- Ban coi thi
- Thí sinh
Chiều: 14h00 Tiếp Công dân Phòng Hội đồng BGH
Phòng HCTH
 
Thứ Sáu
(25/8)
Sáng: 8h00 - 9h30 Tư vấn kỹ năng
tự đánh giá 
 Hội trường lớn BGH
Trung tâm Khảo Thí & QLCLGD 
- Các chuyên gia tư vấn của Bộ
- Hội đồng tự đánh giá
- Các nhóm chuyên trách
- Ban Thư ký
- Trưởng/Phó trưởng PT các Khoa, Phòng, Bộ môn;
- Giáo vụ các Bộ môn 
- Toàn bộ cán bộ, nhân viên Khối phòng ban, Trung tâm.
Sáng: 9h45-11h30 Hướng dẫn, phân tích
nội hàm các tiêu chí
Phòng Hội đồng   - Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC 1, 2, 5, 8
- Các thư ký
Hướng dẫn, phân tích
nội hàm các TC
Phòng 303
(Nhà A)
 
- Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC: 7, 9, 10
- Các thư ký
Hướng dẫn, phân tích 
nội hàm các TC
Phòng 303
(Nhà A)
  - Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC: 3, 4, 6
- Các thư ký
Cả ngày
- Sáng: 7h00
- Chiều: 13h30
Thi tuyển sinh
Sau đại học
Khu vực thi TS PGS. Hùng
Phòng ĐT SĐH
 
Chiều: 13h30 Hội nghị khoa học
và đào tạo liên tục RHM 
lần thứ VII
Chuyên đề: Phục hình toàn Hàm
Hội trường lớn Khoa RHM Học viên RHM và Hội viên RHM
Chiều: 14h00-17h00 Như trên Phòng Hội đồng   - Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC: 1, 2, 5, 8
- Các thư ký
Như trên   Phòng 303   - Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC: 7, 9, 10
- Các thư ký 
Như trên   Phòng 304   - Chuyên gia tư vấn
- Nhóm thực hiện TC: 3, 4, 6
- Các thư ký 
Thứ Bảy
(26/8)
Cả ngày:
- Sáng: 8h00
- Chiều: 14h00
Hướng dân, phân tích
nội hàm các TC 
 Hội trường lớn   - Chuyên gia TV
- Nhóm thực hiện TC: 1, 2, 5, 8
- Các thư ký 
Như trên Phòng 303   - Chuyên gia TV
- Nhóm thực hiện TC: 7, 9, 10
- Các Thư ký
 Như trên  Phòng 304   - Chuyên gia TV
- Nhóm thực hiện TC: 3, 4, 6
- Các thư ký
Cả ngày
- Sáng 7h00
- Chiều 13h30
Thi tuyển sinh
Sau đại học
Khu vực thi TS PGS. Hùng
Phòng ĐT SĐH
 
Chiều: 16h00-17h00 Tổng kết đợt tư vấn
lần thứ 1, thống nhất
các nhiệm vụ tiếp theo
Hội trường lớn   - Các chuyên gia tư vấn
- Hội đồng tự đánh giá
- Các nhóm chuyên trách
- Ban thư ký
Chủ Nhật
(27/8)
Sáng        
Chiều        

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn