07:41 +07 Thứ bảy, 18/05/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ sáu - 17/12/2021 13:46
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm
Hình thức họp
Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(20/12)
Sáng      
 
Sáng: 8h00 Lấy phiếu giới thiệu và lấy phiếu tín
nhiệm triển khai quy trình bổ nhiệm
lãnh đạo Khoa Y tế công cộng
Văn phòng Khoa YTCC Phòng TCCB - BGH
- Phòng TCCB
- Chi ủy chỉ đạo Khoa
- Toàn thể khoa YTCC
Sáng: 9h00 Lấy phiếu giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm triển khai quy trình bổ nhiệm
lãnh đạo Trung tâm Mô phòng
Lâm sàng
Phòng Hội đồng
tầng 2
Phòng TCCB - BGH
- Phòng TCCB
- Chi ủy chỉ đạo Đơn vị
- Toàn thể khoa Đơn vị
Chiều: 14h00 Họp triển khai thực hiện kế hoạch hành động sứ mạng – tầm nhìn – giá trị cốt lõi của trường
Đại học Y Dược Hải Phòng
Phòng họp tầng 3 PGS.TS. Phạm Minh Khuê
Các đồng chí lãnh đạo trong thành phần họp giao ban hàng tuần (trưởng các Khoa/Phòng)
Thứ Ba
(21/12)
Sáng: 8h00 Họp thẩm định Báo cáo Tự đánh giá
Chương trình đào tạo Thạc sĩ
Y tế công cộng
Phòng họp tầng 3 TTKT&QLCLGD - Thành viên Hội đồng TĐG
- Ban thư ký
- Nhóm chuyên trách
Chiều: 14h00 Họp thẩm định Báo cáo Tự đánh giá
Chương trình đào tạo Y khoa
Phòng họp tầng 3 TTKT&QLCLGD - Thành viên Hội đồng TĐG
- Ban thư ký
- Nhóm chuyên trách
Chiều: 14h30 Lấy phiếu giới thiệu và lấy phiếu tín
nhiệm triển khai quy trình bổ nhiệm
lãnh đạo Khoa Kỹ thuật Y học
Phòng Hội đồng
tầng 2
Phòng TCCB - BGH
- Phòng TCCB
- Chi ủy chỉ đạo Khoa
- Toàn thể khoa KTYH
Chiều: 15h30 Lấy phiếu giới thiệu và lấy phiếu tín nhiệm triển khai quy trình bổ nhiệm
lãnh đạo Bộ môn U bướu
Phòng Hội đồng
tầng 2
Phòng TCCB
- BGH
- Phòng TCCB
- Chi ủy chỉ đạo Bộ môn
- Toàn thể BM. U bướu
Thứ Tư
(22/12)
Chiều: 14h30 Họp trù bị cho Hội thảo Pháp - Việt chủ đề "Kháng thuốc" Phòng họp tầng 3
Trực tuyến
Phòng HTQT - Viện Hàn lâm Y học Pháp
- GS. Thức
- PGS. Khuê
- PGS. Linh
Chiều: 14h00 Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng quân sự địa phương
năm 2021
Phòng A 305 VP Đảng ủy - BCH quân sự và cá đồng chí lãnh đạp Tiểu đoàn Dân quân tự về Trường ĐH Y Dược HP
Chiều 14h00: Họp Hội đồng tuyển sinh Sau đại học năm 2021
14h30: Họp Hội đồng xết tuyển NCS năm 2021
Phòng 304 Phòng ĐT
Sau Đại học
- Hội đồng tuyển sinh
- Hội đồng xét tuyển
Chiều: 16h00 Họp đề xuất mạng lưới ĐBCL Phòng Hội đồng
tầng 2
TTKT&QLCLGD Như giấy mời
Thứ Năm
(23/12)
Sáng   Bảo vệ luận văn
cấp trường Chuyên khoa II
Nhi khoa K13 
P.A 303 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chiều   Bảo vệ luận văn
cấp trường Chuyên khoa II
Nhi khoa K13 
P.A 303 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Thứ Sáu
(24/12)
Sáng Thông qua đề cương
Chuyên khoa II Nhi khoa K14 
P.A 303 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chiều: 14h00 Họp đề xuất Tự đánh giá các chương trình đào tạo năm 2022 Phòng họp tầng 3 BGH
TTKT&QLCLGD
- Lãnh đạo Khoa
- Giáo vụ Khoa
- Lãnh đạo các đơn vị (như giấy mời)
Thứ Bảy
(25/12)
Sáng Bảo vệ luận văn cấp cơ sở
Chuyên khoa II QLYT K13
P.A 303, A304 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chiều Bảo vệ luận văn cấp cơ sở
Chuyên khoa II QLYT K13
P.A 303, A304 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chủ Nhật
(26/12)
Sáng Bảo vệ luận văn cấp cơ sở
Chuyên khoa II QLYT K13
P.A 303, A304 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên
Chiều   Bảo vệ luận văn cấp trường Chuyên khoa II Nội khoa  K13   P.A 303 Phòng ĐTSĐH
Hội đồng bảo vệ
Học viên

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn