04:31 +07 Thứ hai, 04/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » LỊCH CÔNG TÁC

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Thứ sáu - 09/12/2022 15:45
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
 
Thứ Hai
(12/12)

 
Sáng: 8h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn 2, 4 và 5 -TĐG Trường
Phòng Hội đồng tầng 2 GS. Khuê
- Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách 
tiêu chuẩn 2, 4 và 5
Sáng Bảo vệ cơ sở
BSCKII Sản phụ khoa
Khóa học 2020 - 2022
Phòng 305 Phòng QLĐTSĐH  

Chiều: 14h00
 
Họp Giao ban Phòng họp tầng 3 Hiệu trưởng Như thường lệ
Chiều: 16h00 Họp xét bổ nhiệm
chức danh GS/PGS
Phòng họp tầng 3 Chủ tịch Hội đồng
Phòng TCCB
Hội đồng 
Chiều Thông qua đề cương
BSCKII Sản phụ khoa 
Khóa học 2021 - 2023
Phòng 305 Phòng QLĐTSĐH  
Thứ Ba
(13/12)
Cả ngày Bảo vệ luận văn Thạc sĩ
Nhi khoa, Khóa 2020 -2022
Phòng 305 Phòng QLĐTSĐH  
Chiều: 14h00 Họp thông qua chuẩn đầu ra các chương trình ĐT trình độ đại học, năm 2023- 2024  Phòng họp tầng 3   Phòng QLKH Như giấy mời 
 
Thứ Tư
(14/12)
Sáng: 8h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn 13, 17 và 22 + Tiêu chí 25.2
TĐG Trường
Phòng Hội đồng tầng 2 PGS.Mai - Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách
tiêu chuẩn 13, 17, 22 và tiêu chí 25.2
Cả ngày Bảo vệ cơ sở BSCKII RHM, Khóa học 2020 - 2022 Phòng 305 Phòng QLĐTSĐH  
Cả ngày Thông qua đề cương Thạc sĩ Nhi khoa - Khóa 2021 -2023 Phòng 306 Phòng QLĐTSĐH  
Chiều: 16h00 Họp lấy ý kiến sinh viên
Y khoa (K43 từ 16h00;
K40 từ 17h00)
Phòng A307 Trung tâm KT&QLCLGD - BGH
- Trung tâm KT&QLCLGD
- Giáo viên chủ nhiệm
- Trưởng năm
 
Thứ Năm
(15/12)
Sáng: 8h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn 18, 19 và 23 - TĐG Trường
Phòng Hội đồng tầng 2 PGS.Linh - Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách
tiêu chuẩn 18, 19 và 23
Chiều: 14h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn  6, 8 và 20 -TĐG Trường
Phòng họp tầng 3 PGS.Linh - Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách
tiêu chuẩn 6, 8 và 20
Chiều: 13h00 Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, BGH
và cá nhân các đồng chí
Uỷ viên BTV Đảng uỷ,
BGH năm 2022
Phòng Hội đồng tầng 2 Bí thư Đảng uỷ Các đồng chí Uỷ viên
Ban Thường vụ Đảng uỷ
Chiều: 14h00 Hội nghị kiểm điểm tập thể BCH Đảng bộ, BGH
và cá nhân các đồng chí
Uỷ viên BTV Đảng uỷ,
BGH năm 2022
Phòng Hội đồng tầng 2 Bí thư Đảng uỷ Các đồng chí Uỷ viên
Ban Chấp hành Đảng uỷ
Cả ngày Thông qua đề cương
Bác sĩ Nội trú Nhi, 
Khóa học  2021 - 2024
Phòng 305 Phòng QLĐTSĐH  
Chiều: 16h30 Họp lấy ý kiến sinh viên Y khoa (K41 từ 16h30; K42 từ 17h10; K44 từ 17h50) Phòng A307 Trung tâm KT&QLCLGD - BGH
- Trung tâm KT&QLCLGD
- Giáo viên chủ nhiệm
- Trưởng năm
 
Thứ Sáu
(16/12)
Sáng: 8h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn 9, 10, 11, 12 - TĐG Trường
Phòng Hội đồng tầng 2 PGS.Mai - Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách tiêu chuẩn 9, 10, 11 và 12
Chiều: 14h00 Thẩm định báo cáo TĐG
và Minh chứng, tiêu chuẩn  14,15 và 16 TĐG Trường
Phòng Hội đồng tầng 2 PGS.Mai - Thành viên HĐ TĐG (theo giấy mời)
- Nhóm chuyên trách phụ trách tiêu chuẩn 14, 15 và 16
Cả ngày Bảo vệ luận văn cấp trường BSCKII Quản lý Y tế
Khóa 2020 - 2022
Phòng A305, A306 Phòng QLĐTSĐH  

Cả ngày
Thông qua đề cương Thạc sĩ Ngoại Khóa 2021 - 2023
và Nội trú Ngoại
Khóa học 2021 - 2024 
Phòng A307 Phòng QLĐTSĐH  
Thứ Bảy
(17/12)
Cả ngày Bảo vệ luận văn cấp trường BSCKII Quản lý Y tế Khóa 2020 - 2022 Phòng A305, A306 Phòng QLĐTSĐH  
Sáng Bảo vệ luận văn cấp trường BSCKII Ngoại khoa
Khóa 2020 - 2022
Phòng A307 Phòng QLĐTSĐH  
Cả ngày Thông qua đề cương Thạc sĩ Ngoại Khóa 2021 - 2023
và Nội trú Ngoại
Khóa học 2021 - 2024
Phòng A307 Phòng QLĐTSĐH  
Chủ Nhật
(18/12)
Sáng Bảo vệ luận văn
Thạc sĩ Kỹ thuật XNYH
 Khóa học 2020 - 2023
Phòng A305, A306 Phòng QLĐTSĐH  
Chiều Bảo vệ luận văn
Thạc sĩ Kỹ thuật XNYH
Khóa học 2020 - 2023
Phòng A305 Phòng QLĐTSĐH  
Cả ngày Thông qua đề cương
BSCKII Ngoại khoa
Khóa học 2021 - 2023
Phòng A307 Phòng QLĐTSĐH  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: công tác

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn