07:19 +07 Thứ ba, 27/02/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » ĐÀO TẠO » Đào tạo Đại học » Liên thông

CÁC QUY ĐINH - QUY CHẾ CỦA NHÀ NƯỚC

Thứ bảy - 21/04/2018 11:40


TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành
văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1
Quyết định về quy định liên thông giữa trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng và trình độ đại học
 
18/2017/QĐ-TTg Ngày 31/05/2017 Thủ Tướng Chính Phủ Tại đây
2
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học 
 
08/2015/TT-BGDĐT Ngày 21/04/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
3
Văn bản hợp nhất về Quy chế tuyển sinh đại học và cao đẳng hình thức vừa làm vừa học
 
19/VBHN-BGDĐT  Ngày 21/05/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
4

 

Công văn hướng dẫn thực hiện quy định về đào tạo liên thông
 
1915/BYT-K2ĐT 08/04/2013 BỘ Y TẾ Tại đây
5

 

Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng, đại học
 
55/2012/TT-BGDĐT 25/12/2012 Bộ GD&ĐT Tại đây
6
Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN
 
03/2017/TT-BGDĐT Ngày 13/01/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
7
Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất
 
25/2015/TT-BGDĐT Ngày 14/10/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
8
Quy chế quản lý văn bằng chứng chỉ
 
19/2015/TT-BGDĐT Ngày 08/09/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
9 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN 18/2015/TTLT - BGDĐT-BLĐTBXH Ngày 08/09/2015

Bộ GD&ĐT

Bộ LĐTB&XH

Tại đây
10
Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
17/VBHN-BGDĐT Ngày 15/05/2014 Bộ GD&ĐT Tại đây
11
Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
43/2007/QĐ-BGD&ĐT Ngày 15 tháng 8  năm 2007 Bộ GD&ĐT Tại đây
 
12
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thông tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
57/2012/TT-BGDĐT Ngày 27 tháng 12 năm 2012 Bộ GD&ĐT Tại đây
13
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thông tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15 tháng 08 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
 
24/2017/TT-BGDĐT Ngày 10 tháng 10 năm 2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
14
Thông Tư
Ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ cao đẳng, đại học

 
14/2010/TT-BGDĐT Ngày 27 tháng 4 năm 2010 Bộ GD&ĐT Tại đây
15
Thông Tư
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
57/2012/TT-BGDĐT Ngày 27  tháng 12  năm  2012 Bộ GD&ĐT Tại đây
16
Thông Tư
Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng
 chương trình đào tạo điều dưỡng trình độ đại học, cao đẳng

 
33/2014/TT-BGDĐT Ngày 02 tháng 10 năm 2014 Bộ GD&ĐT Tại đây
17
Quyết Định Ban Hành Quy Chế Đào Tạo Đại Học Và Cao Đẳng Hệ Chính Quy Bộ Trưởng Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 
25/2006/QĐ-BGDĐT Ngày 26  tháng 6 năm 2006 Bộ GD&ĐT Tại đây
18
Quy Định Về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực  mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định,ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 
07/2015/TT-BGDĐT Ngày 16 tháng 4 năm 2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
19
Thông Tư Quy định điều kiện, hồ sơ,  quy trình mở ngành đào tạo, đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo
trình độ đại học, trình độ cao đẳng

 
08/ 2011/TT-BGDĐT Ngày 17 tháng  2 năm 2011 Bộ GD&ĐT Tại đây
20
Thông tư Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục mở ngành đào tạo và đình chỉ tuyển sinh, thu hồi quyết định mở ngành đào tạo trình độ đại học
 
 22/2017/TT-BGDĐT Ngày 06 tháng 09 năm 2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
21 V/v đào tạo nhân lực trình độ ĐH, Ths của các địa phương thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ 4348/BGDĐT-GDĐH Ngày 26 tháng 8 năm 2015 Bộ GD&ĐT
Tại đây
 
22
Quyết định về việc ban hành Quy định về liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
 
18/2017/QĐ-TTg Ngày 31/05/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
23
Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 
06/2018/TT-BGDĐT Ngày 28/02/2018 Bộ GD&ĐT Tại đây
24
Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 
24/2017/TT-BGDĐT Ngày 10/10/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: quy chế

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn