23:42 +07 Thứ hai, 04/12/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » BỆNH VIỆN TRƯỜNG » Giới thiệu » Hệ thống tổ chức » Phòng - Trung tâm

Phòng tài chính kế toán

Thứ năm - 13/08/2015 22:28
 
ThS. Vũ Thị Thuần
Trưởng phòng 
ThS. Phạm Thu Thủy
Phó trưởng phòng 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG
 
 
 KTV. Nguyễn Thị Minh
 
  KTTH. Đoàn Thị Phước  CN. Nguyễn Thị An Nguyên
 
  CN. Trần Thị Thu Thủy
 
 
 
  CN. Phạm Thu Thủy

 
 CN. Trần Thị Thanh Hoa
 CN. Nguyễn Thị Nga  
  CN. Trần Hồng Thu 
 
 
 
*Chức năng, nhiệm vụ
 I. Chức năng :
Phòng Tài chính kế toán là phòng nghiệp vụ chịu sự  lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện, chịu sự chỉ đạo về chuyên môn nghiệp vụ của Phòng Tài chính kế toán Nhà trường và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về toàn bộ hoạt động tài chính kế toán của Bệnh viện.
II. Nhiệm vụ, quyền hạn :
- Căn cứ vào chế độ, chính sách hiện hành và kế hoạch công tác của Bệnh viện, lập dự toán ngân sách, kế toán thu chi của Bệnh viện và tổ chức thực hiện kế hoạch được phê duyệt.
- Theo định hướng hạch toán kinh tế trong công tác khám chữa bệnh, chữa bệnh, đào tạo, nghiên cứu khoa học, tổ chức và quản lý chặt chẽ việc thu viện phí theo quy định.
- Theo kế hoạch ngân sách và các nguồn thu khác tổ chức xây dựng định mức chi tiêu cho từng hoạt động cụ thể của Bệnh viện.
- Tổ chức công tác kế toán trong Bệnh viện theo đúng quy định hiện hành. Thực hiện các nghiệp vụ kế toán lao động tiền lương, chế độ chính sách, vật tư tài sản, hành chính sự nghiệp chính sách kịp thời. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra giám sát công tác kế toán, chế độ thu chi của Bệnh viện.
- Định kỳ thực hiện báo cáo quyết toán, tổng kết tài sản, kiểm kê tài sản.
- Thường xuyên đôn đốc và thanh toán các khoản phải thu, phải trả, các khoản nợ tạm ứng giữa các đơn vị và cá nhân trong Bệnh viện nhằm đảm bảo nghiêm cấm nguyên tắc quy định về tài chính của Nhà nước.
- Tiến hành kiểm kê đúng định kỳ toàn bộ tiền vốn, các ấn phẩm giá trị bằng tiền, các khoản thanh toán công nợ, các loại vật tư tài sản của đơn vị.
- Lập và gửi đúng thời hạn các báo cáo quyết toán kinh phí hàng quý và tổng quyết toán năm đồng thời cung cấp số liệu phục vụ công tác thống kê, nghiên cứu chính sách thu, chi tài chính khi có yêu cầu của Giám đốc.
- Tổ chức bảo quản lưu trữ các chứng từ, sổ sách kế toán và giữ gìn bí mật tài liệu và số liệu kế toán theo đúng quy định.
- Tổng hợp tình hình, số liệu cụ thể phân tích kết quả hoạt động của Bệnh viện.
- Thực hiện nhiệm vụ khác khi được Giám đốc phân công. 
 
* Thành tích
Được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Y tế theo Quyết định số 599/QĐ-BYT ngày 27/02/2012.
Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011
 

Tập thể phòng


 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 2 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn