05:19 +07 Thứ tư, 29/03/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » SINH VIÊN » Quy chế, quy định

Quy chế quy định của Nhà nước

Thứ hai - 04/12/2017 11:26


TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành
văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1
Quyết định điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên
 
751QĐ/TTg Ngày 30/05/2017 Thủ tướng CP Tại đây
2
Thông tư ban hành Quy chế đào tạo VLVH trình độ Đại học
 
06/2017/TT-BGDĐT Ngày 15/03/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
3
Thông tư ban hành chương trình GDQP&AN
 
03/2017/TT-BGDĐT Ngày 13/01/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây

4

Thông tư quy định về công tác sinh viên hệ đại học chính quy

10/2016/TT-BGDĐT

Ngày 05/04/2016

Bộ GD&ĐT

Tại đây

5

Thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện NĐ của Chính phủ về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí
 
09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH
Ngày 30/03/2016

Bộ GD&ĐT

6
Quy định về chương trình môn học Giáo dục thể chất
 
25/2015/TT-BGDĐT Ngày 14/10/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây

7

Nghị định quy định về cơ chế thu, quản lý học phí và chính sách miễn giảm học phí

86/2015/NĐ-CP

Ngày 02/10/2015

Chính phủ

Tại đây

8 Quy chế quản lý bằng tốt nghiệp 19/2015/TT-BGDĐT Ngày 08/09/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
9 Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQP&AN 18/2015/TTLT - BGDĐT-BLĐTBXH Ngày 08/09/2015

Bộ GD&ĐT

Bộ LĐTB&XH

Tại đây
10
Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện của người học
 
16/2015/TT-BGDĐT Ngày 12/08/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây
11
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của quyết định đào tạo liên thông trình độ CĐ, ĐH
 
08/2015/TT-BGDĐT Ngày 21/04/2015 Bộ GD&ĐT Tại đây

12

Thông tư hướng dẫn suất chi cho lưu học sinh Lào và Campuchia (diện hiệp định) tại Việt Nam

48/VBHN-BTC

Ngày 23/10/2014

Bộ Tài chính

Tại đây

13 Thông tư hướng dẫn hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học 35/2014/TTLT-BGDĐT-BTC Ngày 15/10/2014

Bộ GD&ĐT

Bộ Tài chính

Tại đây
14
Quy chế đào tạo ĐH&CĐ hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
17/VBHN-BGDĐT Ngày 15/05/2014 Bộ GD&ĐT Tại đây

15

Thông tư quy định về quản lý người nước ngoài học tập tại Việt Nam

03/2014/TT-BGDĐT

Ngày 25/02/2014

Bộ GD&ĐT

Tại đây

16
Quy định chính sách hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số tại các cơ sở giáo dục đại học
 
66/2013/QĐ-TTg Ngày 11/11/2013 Thủ tướng CP Tại đây
17
Quy định đào tạo liên thông trình độ Cao đẳng, Đại học
 
55/2012/TT-BGDĐT Ngày 25/12/2012 Bộ GD&ĐT Tại đây
18
Quy chế dành cho sinh viên ngoại trú
 
27/2009/TT-BGDĐT Ngày 19/10/2009 Bộ GD&ĐT Tại đây
19
Quyết định về việc ban hành “Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
 
43/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 15/08/2007 Bộ GD&ĐT Tại đây
20
Quyết định về việc ban hành Quy định về liên thông trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng với trình độ đại học
 
18/2017/QĐ-TTg Ngày 31/05/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
21
Thông tư Quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng các ngành đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ
 
06/2018/TT-BGDĐT Ngày 28/02/2018 Bộ GD&ĐT Tại đây
22
Thông tư ban hành danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ đại học
 
24/2017/TT-BGDĐT Ngày 10/10/2017 Bộ GD&ĐT Tại đây
23
Thông tư 05/2020/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường trung cấp sư phạm, cao đẳng sư phạm và cơ sở giáo dục đại học
 
05/2020/TT-BGDĐT Ngày 18/03/2020 Bộ GD&ĐT Tại đây

24
 


Thông tư 21/2019/TT-BGDĐT Quy chế quản lý văn bằng, chứng chỉ của hệ thống giáo dục quốc dân

21/2019/TT-BGDĐT Ngày 29/11/2019 Bộ GD&ĐT Tại đây

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn