18:56 +07 Thứ ba, 16/04/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ » Văn bản - biểu mẫu » Quy định, quy chế

Quyết định, Thông tư, Quy định, Quy chế liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ

Thứ ba - 15/08/2017 22:24
STT Quyết định, Thông tư, Quy định, Quy chế liên quan đến hoạt động khoa học công nghệ Nội dung
1 Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ giai đoạn 2011 -2020. Chi tiết xem tại đây
2 Thông tư số 06/2012/TT-BKHCN ngày 12/3/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc các chương trình khoa học và công nghệ trọng  điểm cấp nhà nước. Chi tiết xem tại đây
3 Thông tư số 08/2012/TT-BKHCN ngày 02/4/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân chủ trì thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. Chi tiết xem tại đây
4 Quy định về việc xây dựng và quản lý các Nhiệm vụ hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ theo Nghị định thư (Kèm theo Quyết định số 14/QĐ-BKHCN ngày 08/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ). Chi tiết xem tại đây
5 Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước. Chi tiết xem tại đây
6 Thông tư liên tịch số 93/2006/TTLT-BTC-BKHCN ngày 4/10/2006 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ về Hướng dẫn chế độ khoán kinh phí của đề tài, dự án KH&CN sử dụng ngân sách Nhà nước. Chi tiết xem tại đây
7 Thông tư liên tịch số 85/2004/TTLT/BTC-BKHCN ngày 20/8/2004 của Bộ Tài chính và Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án KH &CN được ngân sách Nhà nước hỗ trợ và có thu hồi kinh phí. Chi tiết xem tại đây
8 Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21/6/2012 của Bộ Tài chính về quy định chế độ công tác  phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà  nước đảm bảo kinh phí. Chi tiết xem tại đây
9 Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06/7/2010 của Bộ Tài chính về Quy định chế độ công tác  phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị  đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Chi tiết xem tại đây
10 Thông tư số 12/2009/TT-BKHCN ngày 08/5/2009 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hướng dẫn đánh giá nghiệm thu đề tài khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thử nghiệm cấp nhà nước. Chi tiết xem tại đây
11 Thông tư 27/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 30/12/2015 qui định khoán chi thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ ngày 15/02/2016, thay thế cho thông tư số 93/2006/TTLT/BTC-BKHCN ngày 04/10/2006) Chi tiết xem tại đây
12 Thông tư 33/2014/TT-BKHCN ngày 06 tháng 11 năm 2014 về việc Ban hành Quy chế quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Khoa học và Công nghệ Chi tiết xem tại đây
13 Thông tư 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22/4/2015 hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước (có hiệu lực từ 08/6/2015, thay thế thông tư 44/2007/TTLT/BTC-BKHCN ngày 07/5/2007) Chi tiết xem tại đây
14 Quyết định số 1318/QĐ-BKHCN ngày 05/6/2015 về việc phê duyệt phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ khoa học và công nghệ chủ yếu giai đoạn 2016-2020 Chi tiết xem tại đây
15 Thông tư 37/2010/TT-BYT ngày 16 tháng 8 năm 2010 quy định về quản lý nghiên cứu khoa học và dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ Y tế Chi tiết xem tại đây
16 Luật KHCN số 29/2013/QH13 ngày 18/6/2013. Chi tiết xem tại đây
17 Luật Sở hữu trí tuệ 50/2005/QH11, ngày 29/11/2005. Chi tiết xem tại đây
18 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ 2005 (Luật Sở hữu trí tuệ 2009). Chi tiết xem tại đâyTổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn