13:11 +07 Chủ nhật, 05/07/2020

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » ĐÀO TẠO » Đào tạo Đại học » Các Ban, Hội đồng

Quyết đinh thành lập các ban, hội đồng trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Thứ sáu - 22/12/2017 10:13
Chi tiết xem trong File đính kèm:


TT

Văn bản

Số hiệu văn bản

Ngày ban hành
văn bản

Nơi ban hành văn bản

Nội dung

1
Quyết định về việc thành lập đội ngũ giáo viên chủ nhiệm năm học 2014 - 2015 và danh sách kèm theo
 
589/QĐ-YDHP Ngày 05/08/2014 Trường ĐHYDHP Tại đây
2
Quyết định về việc ban hành Quy định về chức năng nhiệm vụ và quyền hạn của Giáo viên chủ nhiệm
 
590/QĐ-YDHP Ngày 05/08/2014 Trường
ĐHYDHP
Tại đây
3
Quyết định về việc thành lập đội ngũ cố vấn học tập năm học 2015 - 2016
 
512/QĐ-YDHP Ngày 13/07/2015 Trường
ĐHYDHP
Tại đây
4 Quyết định V/v Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của đội ngũ cố vấn học tập 513/QĐ-YDHP Ngày 13/07/2015

Trường ĐHYDHP

Tại đây
5
Kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập
năm học 2015 - 2016

 
56/KH-YDHP Ngày 25/07/2015 Trường ĐHYDHP Tại Đây
6
Quyết định V/v kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập năm học 2016 - 2017
 
619/QĐ-YDHP Ngày 29/06/2016 Trường ĐHYDHP Tại đây
7
Kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập
năm học 2016 - 2017

 
53B/KH-YDHP Ngày 02/08/2016 Trường ĐHYDHP Tại đây
8
Quyết định V/v kiện toàn đội ngũ cố vấn học tập năm học 2017 - 2018
 
805/QĐ_YDHP Ngày 06/07/2017 Trường ĐHYDHP Tại đây
9
Kế hoạch công tác giáo viên chủ nhiệm - cố vấn học tập
năm học 2017 - 2018

 
59A/KH-YDHP Ngày 07/07/2017 Trường ĐHYDHP Tại đây
10
Quyết định V/v Thành lập Ban chỉ đạo đào tạo theo hệ thống tín chỉ
 
159/QĐ-YDHP Ngày 16/03/2015 Trường ĐHYDHP Tại đây
11
Quyết định V/v Thành lập các Ban và tiểu ban đào tạo theo hệ thống tín chỉ và danh sách kèm theo
 
160/QĐ-YDHP Ngày 16/03/2015 Trường ĐHYDHP Tại đây
12
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét miễn giảm học phí năm 2012
 
1110/QĐ-YHP

Ngày 28/12/2012

Trường ĐHYDHP

Tại đây

13
Quyết định V/v kiện toàn hội đồng xét miễn giảm học phí năm 2014
 
1014/QĐ-YDHP Ngày 30/12/2014 Trường ĐHYDHP Tại đây
14 Quyết định V/v kiện toàn hội đồng xét miễn giảm học phí năm 2017 1317/QĐ-YDHP Ngày 27/11/2017

Trường ĐHYDHP

Tại đây
15
Quyết định về việc thành lập Ban tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2012
 
520/QĐ-YHP Ngày 06/06/2012 Trường ĐHYDHP Tại đây
16
Quyết định về việc kiện toàn Ban tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2014
 
722/QĐ-YDHP Ngày 23/09/2014 Trường ĐHYDHP Tại đây

17


Quyết định về việc kiện toàn Ban tư vấn hỗ trợ việc làm cho sinh viên năm 2017

1145/QĐ-YDHP

Ngày 10/10/2017

Trường ĐHYDHP 

Tại đây

18
Quyết định về việc thành lập Hội đồng xét xử lý học vụ 2017
 
652A/QĐ-ĐTĐH Ngày 01/11/2017 Trường ĐHYDHP  Tại đây
19
Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng xét xử lý học vụ 2017
 
1193/QĐ-ĐTĐH  Ngày 05/06/2017 Trường ĐHYDHP  Tại đây
20
Quyết định về việc thành lập Hội đồng văn bằng chứng chỉ của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng 2017
 
1146/QĐ-YDHP Ngày 12/10/2017 Trường ĐHYDHP  Tại đây
21
Quyết định về việc thành lập hội đồng xét  điểm rèn luyện năm học 2013 - 2014
 
13/QĐ-YDHP Ngày 05/01/2013 Trường ĐHYDHP Tại Đây
22
Quyết định về việc kiện toàn hội đồng xét  điểm rèn luyện năm học 2017 - 2018
 
13/QĐ-YDHP Ngày 05/01/2013 Trường ĐHYDHP Tại ĐâyTác giả bài viết: Phòng Đào tạo đại học

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết