11:18 +07 Thứ sáu, 03/02/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ » Văn bản - biểu mẫu » Tài liệu, biểu mẫu

Biểu mẫu

Thứ tư - 04/04/2018 10:05
Stt Nội dung Chi tiết
1  Mẫu thông báo đăng ký đề cương Tại đây
2 Mẫu thuyết minh đề tài nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cấp cơ sở Tại đây
3  Mẫu phiếu chấm đề cương đề tài NCKH cấp cơ sở Tại đây
Mẫu quyết định hội đồng KHCN xét duyệt đề cương đăng ký đề tài KHCN cấp cơ sở Tại đây
5 Mẫu  thông báo nghiệm thu, thanh quyết toán đề tài nghiên cứu khoa học Tại đây
6 Mẫu quyết định hội đồng KHCN nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở Tại đây
7 Mẫu phiếu đánh giá đề tài khoa học cấp cơ sở Tại đây
8 Mẫu biên bản họp Hội đồng khoa học đánh giá, nghiệm thu đề tài KHCN cấp cơ sở Tại đây
9 Mẫu toàn văn nghiệm thu Tại đây
10 Mẫu hợp đồng quyết toán nghiên cứu khoa học cơ sở Tại đây
11  Biểu mẫu về Hội đồng đạo đức - Nghiên cứu khoa học Tại đây

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết