17:27 +07 Thứ sáu, 31/03/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Khoa » Khoa Y » Bộ môn cơ sở

Bộ môn Sinh lý bệnh - Dị ứng - Miễn dịch

Chủ nhật - 31/12/2017 13:03

PGS.TS. PHẠM VĂN LINH
Trưởng Bộ môn

Email: pvlinh@hpmu.edu.vn 

TS.BS. NGUYỄN THỊ KIM HƯƠNG 
Phó trưởng bộ môn
Email: ntkhuong@hpmu.edu.vn

 
DANH SÁCH CÁN BỘ BỘ MÔN
 

 TTƯT.PGS.TS. PHẠM HUY QUYẾN
       Trưởng bộ môn
Email: phquyen@hpmu.edu.vn

NGND.GS.TS. PHẠM VĂN THỨC
Trưởng Bộ môn

Email: pvthuc@hpmu.edu.vn
 
 ThS. Nguyễn Thị Hồng Liên
Email: nthlien@hpmu.edu.vn
  
ThS. Vũ Thị Hồng
Email: vthong@hpmu.edu.vn
 

ThS. Phạm Thị Khuyên
Email: ptkhuyen@hpmu.edu.vn

BS. Trần Thị Thu Hằng
Email:
  
  

KTV.PhanThị Bay

Email: ptbay@hpmu.edu.vn
 
  
KTV. Nguyễn Thị Mai Thanh
Email: ntmthanh@hpmu.edu.vn

KTV. Phạm Trung Đức
Email: ptduc@hpmu.edu.vn
CN. Vũ Thị Xuân
Email: vtxuan@hpmu.edu.vn

BS. Phạm Thị Hoàng Vân
Email:
 
 
* Lịch sử hình thành

  -  Thành lập từ năm 1979 với tên gọi ban đầu là Bộ môn Sinh lý bệnh có 3 cán bộ nhân viên: BS.Trần Thị Phượng (phụ trách bộ môn), BS.Nguyễn Thi Hòa Bình, BS. Nguyễn Thí Vinh, KTV. Vũ Thành Đông
-   1985-1999: Bộ môn kết hợp với tên gọi Sinh lý bệnh - Dị ứng- Miễn dịch có số cán bộ viên chức là 07 người, trong đó có 5 bác sĩ (bổ sung thêm BSNT. Phạm Văn Thức, BSCKI. Nguỵễn Thị Bích Yến và BSNT. Phạm Huy Quyến) và 2 Kỵ thuật viên: KTV. Phan Thị Bảy và KTV. TrầnThị Hương.
-   Từ năm 1999- 2011: Một số giảng viên và Kỹ thuật viên chuyển đi, đồng thời bổ sung mới, cho đến năm 2011 có 11 cán bộ giảng dạy và kỹ thuật viên.
-   Từ 2011 đến nay: Bộ môn có tên gọi là Sinh lý bệnh - Miễn dịch với số cán bộ viên chức là 7 người
Bộ môn Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng tách từ Bộ môn Sinh lý bệnh - Dị ứng - Miễn dịch tháng 6/2011. Trước thời gian đó, bộ môn hoạt động chuyên môn kết hợp cùng các cán bộ và nhân viên của Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch. Thời kỳ đầu thành lập, cán bộ của bộ môn gồm các giảng viên của Bộ môn Sinh lý bệnh (các bác sĩ Trần Thị Phượng, Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Vinh), được bổ sung thêm nhiều bác sĩ và kỹ thuật viên vào thời kỳ cuối những năm 80 (bác sĩ nội trú Phạm Văn Thức, Phạm Huy Quyến, bác sĩ chuyên khoa cap I Nguyễn Thị Bích Yến, Phùng Minh Sơn, kỹ thuật viên Phan Thị Bay, Trần Thị Hương). Trong quá trình phát triển của bộ môn, có nhiêu cán bộ chuyến vị trí công tác và cũng có nhiều cán bộ mới được tuyển dụng về công tác tại bộ môn. Các cán bộ giảng của bộ môn đã không ngừng học tập nâng cao trình độ về chuyên môn (trong và ngoài nước) đồng thời học tập trau dồi về ngoại ngữ, lý luận chính trị và nghiệp vụ quản lý. Bên cạnh công tác đào tạo, các cán bộ của bộ môn còn kiêm nhiệm nhiều chức vụ lãnh đạo quản lý và tích cực tham gia vào cồng tác chuyên môn tại các bệnh viện trên địa bàn thành phố và tại bệnh viện thực hành của nhà trường, công tác nghiên cứu khoa học và các hoạt động hợp tác quốc tế.
 
* Cán bộ qua các thời kỳ
BS. Trần Thị Phượng - phụ trách bộ mồn (1979-1989)
BS. Nguyễn Thi Hòa Bình - giảng viên (1979-1988)
BS. Nguyễn Thị Vinh - giảng viên (1979-1988)
BS. Phùng Minh Sơn - giảng viên (1985 - 4/2014)
NGND.PGS.TS. Phạm Văn Thức - Nguyên trưởng bộ môn
TT ƯT.PGS.TS. Phạm Huye Quyến - Nguyên trưởng bộ môn

 
 

*Chức năng, nhiệm vụ
 - Giảng dạy Sinh lý bệnh, Miễn dịch học cho các đôi tượng đào tạo đại học chính qui, liên thông và tại chức và sau đại học gồm: Nội trú và Cao học các môn Nội, Ngoại, Nhi, chuyên khoa cấp I Nội, Nhi 
 - Tham gia hướng dẫn khóa luận, luận văn tốt nghiệp cho sinh viên, học viên, tham gia tích cực các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Nhà nước, Thành phố, cơ sở
 - Bộ môn quan hệ quốc tế chuyên ngành với các trường đại học y của Pháp, Mỹ, Nhật trong việc phối hợp đào tạo, nghiên cứu khoa học 
+ Về công tác đào tạo
Bên cạnh việc giảng dạy chương trình Dị ứng-Miễn dịch lâm sàng, các cán bộ của Bộ môn vẫn tham gia giảng dạy (lý thuyết và thực hành) chương trình Sinh lý bệnh- Miễn dịch ngay cả khi bộ môn đã tách rời khỏi bộ môn này. Bên cạnh đó, bộ môn đã tô chức hướng dẫn nhiều sinh viên và học viên làm luận văn, luận án tốt nghiệp (trong đó có nhiều luận văn thạc sĩ, luận án tiến sĩ, tiến hành ở trong nước cũng như ở nước ngoài), biên soạn và chủ trì nhiều đầu sách giáo trình, chuyên khảo và tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy và nghiên cứu.
Cán bộ của bộ môn phụ trách, tham gia tích cực và xúc tiến hoạt động giảng dạy và đào tạo y học bằng tiếng nước ngoài (tiếng Pháp, tiêng Anh), là thành viên của hội đông chuyên gia khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF).
+ Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
Từ khi thành lập cho tới sau này khi tách rời khỏi bộ môn sinh lý bệnh-Miễn dịch, Bộ mồn DỊ ứng-Miễn dịch lâm sàng đã tổ chức triển khai hàng trăm đề tài nghiên cứu các cấp trong đó có nhiều đề tài nghiên cứu cấp Thành phố, cấp Bộ và cấp Nhà nước. Năm học 2013- 20014, có 2 đề tài NCKH cấp thành phố và 1 đề tài NCKH cấp nhà nước do cán bọ của bộ môn chủ trì được nghiệm thu và được đánh giá tốt. Hiện vẫn còn các đề tài cấp Nhà nước do cán bộ của bộ môn chủ trì đang được thực hiện, nhiều đề tài cấp Thành phố và Nhà nươc được xem xét, phê duyệt mới. Nhiều đề tài NCKH do các cán bộ của bộ môn chủ trì đạt được các giải cao ừong Hội nghị khoa học tuổi ứẻ các Trường Đại học Y Dược toàn quốc hay đạt được các giải thưởng về NCKH.
Cán bộ của bộ môn tham gia tích cực vào các hoạt động hợp tác quốc tê, chủ động phôi hợp và kết hợp tổt với các đơn vị khác ừong các hoạt động hợp tác quôc tê, không chỉ trong phạm vi của bộ môn, mà có đóng góp nhiều hoạt động hợp tác quốc tế của các khoa, các bộ môn khác trong nhà trường, của các bệnh viện tại Hải Phòng và của thành phố. Cán bộ của bộ môn chủ tri, tổ chức, viết và tham kiến xây dựng nhiều dự án hợp tác quốc tế (các dự án NCKH hợp tác theo nghị định thư; Dự án IBSA-e-health hợp tác vơi WHO, UNDP và Đại sứ quán Ẩn Độ, Nam Phi, Brazil)
*Thành tích

 - 01 cán bộ giảng dạy được Nhà nước tặng danh hiệu Thầy thuốc Ưu tú năm 2013:
 - Tập thể và nhiều cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Y tế, UBND thành phố Hải Phòng.
thể "Lao động xuất sắc" và "Chiến sĩ thi đua"
Tập thể bộ môn liên tục đạt danh hiệu thi đua “Tập thể lao động xuất sắc” và nhiều hỉnh thức khen thưởng trong đó gồm: Bằng khen Bộ Y tế (2007,2010), Bằng khen của Thảnh phố (2009), Bằng khen của Thủ tưởng Chỉnh phủ (2012) và Huân chương lao động Hạng Ba (2013).
Cán bộ của bộ môn cũng đạt nhiều thành tích ghi nhận qua nhiều danh hiệu thi đua như “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”, Huân chương Lao động Hạng Nhì và “Bằng khen ”các cấp; Nhiều cán bộ của bộ môn được tặng bằng “Lao động sáng tạo ” trong nhiều năm liền hay được Bộ Y tế, Bộ Giáo dục-Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ tặng các danh hiệu và giải thưởng cho thành tích NCKH hay các mặt công tác khác.
 Ảnh tập thể Bộ môn 
 
 

 
Tổng số điểm của bài viết là: 11 trong 3 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn