02:34 +07 Thứ hai, 04/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Khoa » Khoa Khoa học cơ bản

Giới thiệu Khoa Khoa học cơ bản

Thứ hai - 25/07/2022 08:38
BAN LÃNH ĐẠO KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

TS. Bùi Ngọc Tân
Trưởng khoa

Email: bntan@hpmu.edu.vn

TS. Trịnh Thị Thuỷ
Chức vụ: Phó khoa Khoa học Cơ bản
Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị
Email: ttthuy@hpmu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Vân

Chức vụ: Phó khoa Khoa học Cơ bản
Trưởng bộ môn Y Vật Lý
Email: ptvan@hpmu.edu.vn

BỘ PHẬN VĂN PHÒNG KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

ThS. Nguyễn Thị Cúc 
Chánh văn phòng Khoa

Email: ntcuc@hpmu.edu.vn

KS. Nguyễn Thị Thu Huyền
Trợ lý hành chính (cơ hữu)

Email:ntthuyen@hpmu.edu.vn


TS. Nguyễn Thị Chăm
Trợ lý đào tạo

Email: nthicham@hpmu.edu.vn
 
TS. Trần Thị Hà Giang
Trợ lý nghiên cứu khoa học

Email: tthgiang@hpmu.edu.vn

ThS. Nguyễn Quang Thành
Trợ lý công tác sinh viên, ĐBCL

Email: nqthanh@hpmu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Hải
Trợ lý cơ sở vật chất - TTB

Email: nthai@hpmu.edu.vn


       Giới thiệu Khoa

       Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo quyết định số 1280/QĐ-YDHP ngày 20 tháng 4 năm 2022 của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng cùng với xu hướng phát triển chung của các trường Đại học.
       Hiện nay Khoa có 8 bộ môn gồm: Bộ môn Giáo dục thể chất, Bộ môn Hoá học, Bộ môn Lý luận Chính trị, Bộ môn Ngoại ngữ, Bộ môn Sinh học – Di truyền, Bộ môn Tin học, Bộ môn Toán, Bộ môn Y Vật Lý. Số lượng viên chức của Khoa có 69 cán bộ, trong đó có 60 giảng viên và 9 kỹ thuật viên. Khoa có 6 Tiến sĩ và 21 giảng viên chính.
       Triết lý giáo dục “Lấy người học làm trung tâm - Lấy người bệnh làm trung tâm - Vì sức khỏe cộng đồng” luôn là kim chỉ nam cho mọi kế hoạch, hành động của tập thể cán bộ Khoa Khoa học Cơ bản. Khoa tham gia giảng dạy trong các chương trình đào tạo đại học, sau đại học và các chương trình đào tạo ngắn hạn. Khoa tham gia hướng dẫn sinh viên thực hiện đề tài luận văn tốt nghiệp. Cán bộ thuộc Khoa tham gia các đề tài cấp Bộ, chủ nhiệm và tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở, không ngừng cải tiến nâng cao chất lượng giảng dạy. Khoa đẩy mạnh hợp tác với các đơn vị  trong nước và ngoài nước nhằm phát huy tiềm năng, nội lực, khai thác các lợi thế góp phần nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.
       Địa chỉ văn phòng khoa:

       Phòng 402 nhà A Trường Đại học Y Dược Hải Phòng, 72A Nguyễn Bỉnh Khiêm, Đằng Giang, Ngô Quyền, Hải Phòng
       Email: khoahoccoban@hpmu.edu.vn
 
Phân công nhiệm vụ Ban lãnh đạo  Khoa

TS. Bùi Ngọc Tân - Phụ trách Khoa

     Phụ trách, quản lý và điều hành tất cả các công việc của Khoa; chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của khoa theo quy định. Trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực công tác sau:
·         Xây dựng chiến lược phát triển Khoa
·         Cải cách hành chính
·         Tổ chức cán bộ
·         Chính trị tư tưởng
·         Thanh tra pháp chế
·         Thi đua khen thưởng
     Phụ trách Văn phòng Khoa và 2 bộ môn Hoá học và Tin học
 
ThS. Phạm Thị Vân - Phó khoa Khoa học Cơ bản, Trưởng bộ môn Y Vật Lý

     Giúp Trưởng khoa quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
·      Hành chính tổng hợp; dự án hợp tác
·      Quan hệ đối nội, đối ngoại.
·      Thông tin truyền thông
·      Quản trị trang thiết bị, vật tư, mua sắm
·      An ninh, trật tự, an toàn lao động
·      Tài chính
     Phụ trách 3 bộ môn Sinh học di truyền, Toán, Y - Vật lý.
TS. Trịnh Thị Thuỷ - Phó khoa Khoa học Cơ bản, Trưởng bộ môn Lý luận Chính trị
 
     Giúp Trưởng khoa quản lý, điều hành các hoạt động của Khoa. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác sau:
·         Đào tạo, nghiên cứu khoa học và khảo thí
·         Đảm bảo chất lượng,
·         Thư viện
·         Công tác quản lý hỗ trợ người học
·         Thanh tra pháp chế
     Phụ trách 3 bộ môn: Ngoại ngữ, Giáo dục thể chất- Giáo dục quốc phòng, Lý luận chính trị.
Phân công nhiệm vụ Văn phòng Khoa
ThS. Nguyễn Thị Cúc - Chánh văn phòng khoa

     Tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa thực hiện các nhiệm vụ: đào tạo, NCKH, HTQT và các nhiệm vụ khác của Khoa theo kế hoạch của Nhà trường, Khoa
     Theo dõi, hướng dẫn, báo cáo, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ theo quy định, theo định kỳ: tuần, tháng, quý, năm.
 
ThS. Nguyễn Thị Chăm - Trợ lý đào tạo, Phó Trưởng bộ môn Tin

     Đảm nhiệm công việc liên quan đến công tác đào tạo của Khoa  
     Lập kế hoạch và phối hợp tổ chức các kỳ thi của Khoa và Trường
     Lập kế hoạch và tổng hợp kết quả các công tác liên quan đến đảm bảo chất lượng đào tạo
     Lập kế hoạch và theo dõi tiến độ thực hiện các hoạt động đào tạo do Khoa phụ trách
     Đề xuất cán bộ coi thi theo yêu cầu của Trường.
     Phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo về công tác đào tạo do Khoa tổ chức

TS. Trần Thị Hà Giang - Trợ lý nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế
 
     Đảm nhiệm các công việc liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và quan hệ quốc tế của Khoa
     Xây dựng kế hoạch, tổng hợp báo cáo tính hình nghiên cứu khoa học, tham dự hội nghị, hội thảo, học tập ngắn hạn và dài hạn, bồi dưỡng chuyên môn của cán bộ, viên chức trong Khoa.
     Phối hợp với các đơn vị thuộc Khoa lập kế hoạch đón tiếp với các đoàn khách trong và ngoài nước
ThS. Nguyễn Thị Hải - Trợ lý trang thiết bị

     Quản lý trang thiết bị, công cụ, vật tư, hoá chất, vật liệu của Khoa
     Quản lý nhà cửa, kiến trúc, hệ thống điện, nước, cảnh quan, môi trường.

 

ThS. Nguyễn Quang Thành - Trợ lý thanh tra pháp chế và công tác sinh viên

     Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung, quy chế đào tạo, quy chế thi, việc thực hiện các quy định về giáo trình, bài giảng, tài sản, và điều kiện cần thiết khác đảm bảo chất lượng giáo dục.
     Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động chính trị - xã hội trong Nhà trường
KS. Nguyễn Thị Huyền - Trợ lý hành chính

     Tổ chức thực hiện công tác hành chính theo chức năng, nhiệm vụ và theo sự phân công của Ban Chủ nhiệm Khoa
     Tham mưu cho Ban chủ nhiệm Khoa các kế hoạch, hoạt động công tác năm học, các bộ môn triển khai thực hiện
     Tham mưu đề xuất Ban Chủ nhiệm Khoa các quy định trong công tác quản lý, điều hành công việc của Khoa
      Thực hiện công tác văn thư, lưu trữ theo quy định của Trường
 
Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn