21:14 +07 Thứ bảy, 15/06/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Trung tâm

Trung Tâm Khảo Thí & Quản Lý Chất Lượng Giáo Dục

Chủ nhật - 31/12/2017 14:36

ThS. PHẠM THÀNH NGUYÊN
Giám đốc
Email: ptnguyen@hpmu.edu.vn

ThS. LỮ THỊ XINH
Phó giám đốc
Email: xinhlt@hpmu.edu.vn
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM TRUNG TÂM KHẢO THÍ & QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC
 
ThS. Trần Thị Vân Anh
Email: ttvanh@hpmu.edu.vn

ThS. Lê Thanh Tùng
Email: thanhtung@hpmu.edu.vn

ThS. Vũ Thị Thu Hằng
Email:vtthang@hpmu.edu.vn

ThS. Phạm Huy Hoàng
Email: phhoang@hpmu.edu.vn

CN. Phạm Ngọc Quý
Email:pnquy@hpmu.edu.vn

CN. Trần Lưu Ly
Email: tlly@hpmu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Thủy
Email: ptthuy@hpmu.edu.vn

ThS. Nguyễn Công Toàn
Email: nctoan@hpmu.edu.vn
 

* Lịch sử hình thành
- Trung tâm khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục tiền thân là Ban khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục, Ban khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục được thành lập vào năm 2008 trực thuộc phòng Đào tạo đại học. Tháng 5/2009 theo quyết định của Hiệu trưởng nhà trường, Ban khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục được tách thành một Ban chức năng trực thuộc BGH nhà trường.
- Tháng 12 năm 2009 Ban khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục được đổi tên thành Trung tâm Khảo thí & Quản lý chất lượng Giáo dục.
 
*Lãnh đạo qua các thời kỳ
-  CN. Bùi Thị Thanh Hương - Nguyên phó giám đốc trung tâm
-  TS. Vũ Sỹ Khảng - Giám đốc trung tâm.
 
* Thành tích
- Các năm học đều đạt tổ đội Lao động tiến tiến hoặc tổ đội lao động xuất sắc.
 
 
*Chức năng, nhiệm vụ
+ Chức năng:
-  Tham mưu cho BGH xây dựng kế hoạch và tổ chức mọi công việc liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập trong nhà trường.
-  Tham mưu cho BGH về công tác kiểm định chất lượng đào tạo, đồng thời đề xuất các giải pháp nhằm đảm bảo chất lượng đào tạo.
+ Nhiệm vụ:
Nhiệm vụ liên quan đến thi và đánh giá kết quả học tập.
-  Chủ trì xây dựng và trình hiệu trưởng ký ban hành các văn bản hướng dẫn khảo thí và kiểm định chất lượng trên cơ sở các quy chế của Bộ GD ĐT. Hướng dẫn tổ chức thực hiện các quy chế về khảo thí và kiểm định chất lượng.
-  Xây đựng nội dung các hội thảo, đào tạo về đánh giá chất lượng đào tạo.
-  Tổ chức, triển khai công tác thi, kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của của sinh viên; phối hợp với các bộ môn tổ chức tạo lập, quản lý ngân hàng đề thi các loại; in ấn đề thi theo đúng quy trình và đúng chế độ bảo mật; bố trí lực lượng coi thi, phòng thi hết môn hết học phần theo đúng tiến độ; tiếp nhận sinh viên trả nợ học phần; phối hợp với thanh tra Đào tạo giám sát công tác làm đề, chấm thi, làm phách, ghép điểm...
-  Phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng TCCB lập kế hoạch triển khai công tác thi tốt nghiệp cho các hệ đào tạo.
-  Tổ chức quản lý kết quả học tập của các hệ đào tạo.
Nhiệm vụ liên quan đến công tác quản lý chất lượng giáo dục.
-  Giúp hội đồng kiểm định chất lượng của Trường chỉ đạo và triển khai công tác về kiểm định chất lượng đào tạo.
-  Tổ chức công tác tự đánh giá chất lượng đào tạo ở các đơn vị trực thuộc một cách thường xuyên và tổng hợp đánh giá chất lượng đào tạo toàn trường.
-  Thực hiện các biện pháp nghiệp vụ kiểm định chất lượng đào tạo: chất lượng giảng dạy của giảng viên, chất lượng học tập của sinh viên, chất lượng các khâu quản lý hỗ trợ đào tạo.


 


Tập thể cán bộ Trung tâm Khảo thí & Quản lý chất lượng giáo dục
 Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn