22:29 +07 Chủ nhật, 23/06/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Trung tâm

Trung tâm Giáo dục Y học - Nghiên cứu khoa học

Thứ ba - 26/07/2022 14:24

ThS.NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

Email: nttbinh@hpmu.edu.vn

ThS. ĐẶNG VĂN MINH
PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG PTCT

Email: dvminh@hpmu.edu.vn

TS. NGUYỄN THỊ PHƯƠNG MAI
PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG PTGV
Email: ntpmai@hpmu.edu.vn

TS. NGUYỄN THỊ THU THẢO
 PHỤ TRÁCH HOẠT ĐỘNG NCKH
Email:nttthao@hpmu.edu.vn

BS. Nguyễn Đình Lý
Chuyên viên

CN. NGUYỄN THỊ CHINH
NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH

Email: nttchinh@hpmu.edu.vn

BS. Nguyễn Đình Lý
1. Chức năng

Tham mưu cho Ban Giám hiệu chiến lược về phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ giảng viên; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả và tạo giá trị

2. Nhiệm vụ

a) Phối hợp với các Khoa/bộ môn và các đơn vị liên quan phát triển các chương trình đào tạo: đại học, sau đại học và liên tục, bao gồm lập kế hoạch, xây dựng mục tiêu; quản lý phát triển nội dung; phương pháp giảng dạy-lượng giá; giám sát, đánh giá định kỳ và đưa ra các phản hồi, khuyến nghị nhằm cải tiến chất lượng liên tục;
b) Phối hợp với Trung tâm Khảo thí & Quản lý chất lượng giáo dục và các đơn vị liên quan trong việc giám sát thực hiện kế hoạch giảng dạy; tự đánh giá các chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng trong và ngoài nước;
c) Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ: rà soát, khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực của giảng viên; đánh giá sự tham gia và tiến bộ của giảng viên;
d) Tổ chức các khoá bồi dưỡng ngắn hạn về phương pháp giảng dạy, phương pháp nghiên cứu khoa học, kỹ năng xây dựng chương trình đào tạo cho giảng viên của trường và các đối tượng khác có nhu cầu;
e) Điều phối và kết hợp với các Khoa, phòng chức năng, bộ môn tổ chức, triển khai giảng dạy, lượng giá, đánh giá các kỹ năng sư phạm y học, nghiên cứu khoa học cho các đối tượng;
f) Phối hợp với phòng Quản lý khoa học tổ chức xây dựng và triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học; tổ chức các hoạt động thúc đẩy đăng tải khoa học trong nước và quốc tế;
g) Tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình, tài liệu hướng dẫn, tài liệu tham khảo về: kỹ năng sư phạm y học, phương pháp nghiên cứu khoa học, xây dựng chương trình đào tạo;
h) Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế và các đơn vị liên quan trong việc tìm kiếm các đối tác quốc tế để liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu, trao đổi sinh viên và giảng viên;
i) Phối hợp cùng các phòng chức năng giới thiệu, quảng bá các chương trình đào tạo, chương trình bồi dưỡng, phát triển thương hiệu của Nhà trường;
j) Phối hợp với Phòng Công nghệ thông tin xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc áp dụng công nghệ thông tin trong hoạt động dạy- học.
k) Thực hiện các nhiệm vụ khác do nhà trường phân công.
3. Tổ chức và chế độ hoạt động

a) Trung tâm Giáo dục y học – Nghiên cứu khoa học chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học. Trung tâm có Giám đốc trung tâm và 01 Phó Giám đốc trung tâm.
b) Giám đốc trung tâm là người phụ trách, quản lý và điều hành tất cả các công việc của trung tâm; chịu trách nhiệm giúp Hiệu trưởng nắm bắt tình hình phát triển và nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo; phát triển đội ngũ giảng viên; thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học hiệu quả và tạo giá trị trong nhà trường.
c) Phó Giám đốc trung tâm là người giúp Giám đốc trung tâm điều hành công tác chung và trực tiếp phụ trách những công việc do Giám đốc trung tâm phân công.
d) Số lượng viên chức, nhân viên của Trung tâm Giáo dục y học – Nghiên cứu khoa học được tuyển dụng tuỳ theo nhu cầu thực tế và do Hiệu trưởng quyết định. Chức trách và nhiệm vụ cụ thể của viên chức, nhân viên trong trung tâm thực hiện theo quy định của nhà trường và do Giám đốc trung tâm phân công (có bảng mô tả công việc của từng vị trí). Viên chức, nhân viên trong trung tâm có thể được bố trí, luân chuyển, điều động hoặc kiêm nhiệm công tác khác tùy theo nhu cầu công tác của nhà trường.
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn