Hướng dẫn thao tác thanh toán học phí online cho Sinh viên/Học viên

Hướng dẫn thao tác thanh toán học phí online cho Sinh viên/Học viên
Từ ngày 08/08/2022 nhà trường thực hiện đóng tài khoản học phí số 128000045351 tại Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Phòng.
Từ ngày 08/08/2022 nhà trường thực hiện đóng tài khoản học phí số 128000045351 tại Ngân hàng cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Bắc Hải Phòng.
Sinh viên / Học viên thực hiện thanh toán học phí online thông qua Cổng thông tin sinh viên tại trang web:  https://sinhvien.hpmu.edu.vn theo hướng dẫn trong file đính kèm.
1. Sinh viên sẽ được trừ công nợ và tra cứu được phiếu thu ngay sau khi giao dịch thành công.
2. Sau khi thanh toán Sinh viên có thể nhận hoá đơn điện tử qua email (hoặc tra cứu ngay trên cổng thông tin sinh viên) 02 ngày làm việc sau khi giao dịch thành công
3. Các học viên/ sinh viên có nhu cầu đổi thông tin người mua thành thông tin đơn vị công tác trên hóa đơn cần cung cấp mã số thuế của đơn vị cho phòng TCKT ngay trong ngày làm việc khi thực hiện giao dịch thanh toán học phí trực tuyến thành công theo mẫu trong file đính kèm và gửi tới email: lethithanhhuyen@hpmu.edu.vn

Chi tiết xem trong file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2022_08/huong-dan-thanh-toan-hoc-phi-online.pdf

  https://www.youtube.com/watch?v=TtC_Rto7ado