03:07 +07 Thứ tư, 17/04/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Khoa » Khoa Y » Bộ môn Lâm sàng hệ Nội

BM Y học gia đình

Chủ nhật - 31/12/2017 03:15

  DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN
 

TS. Nguyễn Thị Thúy Hiếu
Trưởng bộ môn
Email: ntthieu@hpmu.edu.vn

ThS. Nguyễn Văn Thành
Phó trưởng bộ môn
  
Email: nvthanh@hpmu.edu.vn


ThS. Nguyễn Thùy Linh
Email:ntlinh@hpmu.edu.vn

ThS. Phùng Văn Duyên
Email:pvduyen@hpmu.edu.vn
 
 

ThS. Bùi Hồng Nhung
Email: bhnhung@hpmu.edu.vn

BS.Nguyễn Thị Thanh Thim
Email:
Giảng viên kiêm nhiệm:
1. ThS Đoàn Như Thắng - Phó phòng TCCB
2. ThS Ngô Thị Thu Thủy - Trưởng khoa Nội tổng hợp BV ĐHYHP
3. ThS Ninh Văn Quân - Trưởng khoa khám bệnh BV ĐHYHP
4. Ths Lưu Thị Kim Duyên - Khoa Hồi sức Ngoại Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp Hải Phòng  
* Lãnh đạo tiền nhiệm
PGS.TS. Trịnh Thị Lý - Nguyên trưởng bộ môn
 * Lịch sử hình thành

+ Đạo đức Y học là một chủ đề quan trọng và được lồng ghép trong dạy học y khoa từ hàng thế kỷ nay. Chuyên đề tâm lý – y đức là môn học bắt buộc của sinh viên ngay từ khi thành lập Trường đại học Y Hải Phòng. PGS.TS Nguyễn Đức Lung, nguyên Trưởng Phân hiệu đại học Y Hải Phòng là một trong những giảng viên đầu tiên. Từ năm  2010 môn học do GS.TS Phạm Văn Thức phụ trách, gồm các giảng viên kiêm nhiệm.
Y học gia đình đã được giới thiệu vào Việt Nam từ những năm 1990, và chính thức trở thành một chuyên khoa trong hệ thống đào tạo y học, là việc nâng cấp chất lượng thực hành đa khoa. Đơn vị Y học gia đình của Trường đại học Y Hải Phòng được thành lập từ 2007, huy động giảng viên các bộ môn Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Truyền nhiễm, Y học cổ truyền, Da liễu, Y học xã hội, Dược lý, Sinh lý bệnh Miễn dịch.
Trưởng Đơn vị Y học gia đình từ khi thành lập là PGS.TS Nguyễn Văn Hùng.
Bộ môn Đạo đức Y học và Y học gia đình
Ngày 4 tháng 5 năm 2012, Bộ môn Đạo đức Y học và Y học gia đình được thành lập (theo quyết định số 443/QĐ – YHP), trên cơ sở xắp sếp lại tổ chức của Đơn vị y học gia đình và Bộ môn đạo đức Y học. Bộ môn gồm 12 giảng viên kiêm nhiệm từ các lĩnh vực liên quan, và đến 2015 đã có 4 giảng viên cơ hữu. Phụ trách Bộ môn Đạo đức Y học và Y học gia đình từ khi thành lập (2012) đến tháng 12 năm 2015 là PGS.TS Nguyễn Văn Hùng.                        


 
 * Phương hướng phát triển
- Nâng cao chất lượng đào tạo đạo đức Y học cho các đối tượng, thông qua việc biên soạn tài liệu, cải tiến phương pháp dạy, học và đánh giá môn học này
- Tăng cường các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm xây dựng năng lực giảng viên và phát triển chương trình đào tạo, tổ chức đào tạo đại học và sau đại học môn Y học gia đình
- Xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy Bệnh học, điều trị học và tham gia giảng dạy dược lâm sàng cho sinh viên dược
- Xây dựng và phát triển Phòng khám Bác sỹ gia đình tại Bệnh viện đại học Y Hải Phòng, đồng thời phối hợp với sở y tế để phát triển mạng lưới phòng khám Bác sỹ gia đình tại Hải Phòng
- Tăng cường nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế gắn với đào tạo giảng viên

Hội thảo phát triển Y học gia đình tại Các trường Y Việt Nam, Huế, 2012 (với Đại học Liege và Bosto
 * Chức năng, nhiệm vụ
Là 2 lĩnh vực còn mới và phát triển nhanh chóng, Bộ môn có nhiệm vụ trước hết là xây dựng năng lực đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình, tài liệu dạy học, hợp tác và học hỏi từ các đồng nghiệp trong và ngoài nước nhằm:
- Giảng dạy học phần Đạo đức Y học, và điều phối môn Tâm lý Y học cho sinh viên đại học và sau đại học các ngành đào tạo của Trường đại học Y Dược Hải Phòng
-  Giảng dạy học phần Y học gia đình cho hệ đào tạo Bác sỹ đa khoa, chính qui (6 năm) và liên thông (4 năm), và các ngành học liên quan của Trường
-  Phát triển các chương trình đào tạo cập nhật, đào tạo liên tục và sau đại học, và thực hiện đào tạo cho các đối tượng có nhu cầu
-   Thực hiện nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế về các lĩnh vực trên
 * Thành tích
Giảng dạy đạo đức Y học
- Bộ môn đã xây dựng chương trình và tài liệu dạy học về Đạo đức Y học cho các đối tượng sinh viên chính qui các ngành đào tạo của Trường. Tài liệu “Bài giảng đạo đức Y học”, Nhà xuất bản Y học xuất bản năm 2009, tái bản lần 1 năm 2010, lần 2 năm 2014 là Sách giáo khoa được xuất bản đầu tiên ở Việt Nam về chủ đề Đạo đức Y học.
- Bộ môn đã thực hiện giảng dạy có chất lượng theo chương trình và sách giáo trình mới cho các đối tượng đào tạo của Trường từ 2010: Y đa khoa, Y tế công cộng, Răng Hàm Mặt, Dược học, Điều dưỡng, Kỹ thuật Y học.
Giảng dạy Y học gia đình
- Quá trình xây dựng năng lực cho giảng viên về Y học gia đình được thực hiện từng bước vững chắc. Giảng viên cơ hữu và kiêm nghiệm được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn, các cuộc hội thảo về Y học gia đình do giảng viên quốc tế thực hiện.
- Bộ môn đã tham gia với Đại học Y Hà Nội và Đại học Y Dược TP HCM biên soạn tài liệu dạy học Y học gia đình cho sinh viên trong và sau đại học (Y học gia đình, Nhà xuất bản Y học, 2012).
- Bộ môn đã biên soạn tài liệu và thực hiện giảng dạy học phần Y học gia đình cho sinh viên y đa khoa hệ chính qui và liên thông từ năm 2014.
- Bộ môn đã xây dựng chương trình và thực hiện đào tạo 2 khóa ngắn hạn theo thông tư 16/2014/TT-BYT của Bộ Y tế phục vụ việc cấp chứng chỉ hành nghề “chăm sóc sức khỏe ban đầu theo nguyên lý Y học gia đình” cho các bác sỹ ở khu vực Hải Phòng.
- Bộ môn đã thực hiện đào tạo phần chuyên ngành và điều phối chuyên môn với lớp Chuyên khoa 1 về Y học gia đình từ 2008.
- Từ năm 2014, Bộ môn đã biên soạn tài liệu và giảng dạy môn Bệnh học cho sinh viên ngành Dược học hệ chính qui và liên thông.
3 Nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế
+Nghiên cứu khoa học:
- Bộ môn đã tham gia tích cực vào nghiên cứu quốc tế về Y học gia đình do đại học Boston chủ trì, được đánh giá tốt, góp phần nâng cao năng lực cán bộ và xây dựng cơ sở dữ liệu để phát triển chuyên ngành Y học gia đình của Trường
- Bộ môn đã chủ trì thành công 1 đề tài cấp thành phố về Chất lượng khám chữa bệnh tại tuyến y tế cơ sở, được nghiệm thu xếp loại xuất sắc. Từ năm 2014, mỗi giảng viên cơ hữu đều hoàn thành một đề tài cấp cơ sở.
+Hợp tác quốc tế và đào tạo cán bộ
- Để tăng cường học hỏi, đào tạo cán bộ nguồn cho lĩnh vực Đạo đức Y học, Bộ môn đã cử cán bộ tham dự các khóa tập huấn quốc gia và quốc tế, mời các chuyên gia từ Úc (đại học Monash) và Hoa Kỳ (Trường Y đại học Havard) tới giảng dạy và trao đổi về đào tạo Y đức cho sinh viên.
- Hợp tác với các trường đại học Y của Việt Nam, tham gia nhiều hoạt động tập huấn, hội thảo để nâng cao trình độ về Y học gia đình, lĩnh vực còn rất mới ở Việt Nam. Bộ môn đã nhận được sự hỗ trợ kỹ thuật từ các chuyên gia quốc tế: Đại học Boston, Đại học Iowa (Hoa Kỳ); Đại học Liege, Đại học Ghent (Bỉ).
- Bộ môn đang có hợp tác quốc tế với Đại học Ghent và 4 trường đại học khu vực nói tiếng Anh của Vương quốc Bỉ từ 2014 (Đại học Ghent, Đại học Leuven, Đại học Antwerp, Đại học Vrije Universiteit Brussel). Khoa tập huấn về kỹ năng giao tiếp và Bệnh án điện tử trong Y học gia đình đã được tổ chức thành công tháng 10 năm 2014.
- Bộ môn đã đăng cai thành công Hội thảo phát triển Y học gia đình tại Việt Nam, tháng 11 năm 2011 và tháng 11 năm 2014 (hợp tác Việt Nam-WBI Bỉ, Đại học Liege), Hội thảo Y học gia đình Việt Nam Hàn Quốc lần thứ nhất (11/2014).
- Thăm quan, học tập và trao đổi về dạy và học Y học gia đình tại Hoa Kỳ (Đại học Boston, Đại học Iowa), Bỉ
- Từ 2014, một giảng viên của Bộ môn đã được chấp nhận là Nghiên cứu sinh Y học gia đình tại Đại học Ghent (Bỉ)
- Đóng góp xây dựng Nhà trường: Đội ngũ cán bộ giảng dạy kiêm nhiệm và cơ hữu đã từng bước được củng cố, và đã và đang xây dựng mô hình phòng khám Bác sỹ gia đình tại Bệnh viện đại học Y Dược Hải Phòng.Tập thể Bộ môn
 


    

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn