20:53 +07 Thứ bảy, 15/06/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » TIN TỨC - SỰ KIỆN

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Bộ Nội vụ và ngày truyền thống ngành Tổ chức nhà nước (28/8/1945 - 28/8/2015)

Thứ sáu - 21/08/2015 15:31
Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã đứng lên lật đổ ách thống trị của thực dân phong kiến, làm nên cuộc cách mạng giải phóng dân tộc. Thành lập Chính phủ lâm thời do Chủ tịch Hồ Chí Minh đứng đầu và Bộ nội vụ trong cơ cấu Chính phủ lâm thời do đồng chí Võ Nguyên Giáp làm Bộ trưởng. Ngày 28/8/1945 đã đánh dấu sự ra đời của Bộ Nội vụ và trở thành ngày truyền thống của Ngành Tổ chức Nhà nước.

Ngay sau khi được thành lập, Bộ Nội vụ được phân công lãnh đạo, theo dõi hai lĩnh vực công tác chính là tổ chức, xây dựng và củng cố hệ thống chính quyền các cấp, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự xã hội. Năm 1953, ngành Công an tách khỏi Bộ Nội vụ nên chức năng, nhiệm vụ của Bộ Nội vụ tập trung vào xây dựng tổ chức bộ máy nhà nước.

Trong những năm 1960 - 1969, Bộ Nội vụ là cơ quan của Hội đồng Chính phủ, có trách nhiệm quản lý công tác tổ chức và dân chính theo đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước, bảo đảm hoàn thành tốt công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy nhà nước và công tác dân chính. Năm 1973, công tác tổ chức cán bộ được chuyển từ Bộ Nội vụ về Phủ Thủ tướng là cơ quan đầu mối của Chính phủ trong lĩnh vực Tổ chức nhà nước.

Năm 1990, sau 4 năm tiến hành công cuộc đổi mới, thực hiện cơ chế kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong hoàn cảnh đó, Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Nghị định quy định tên gọi, vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức của Chính phủ thành Ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ. Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực tổ chức bộ máy nhà nước; công chức, viên chức nhà nước; lập hội quần chúng và tổ chức phi chính phủ; phân vạch địa giới hành chính và công tác lưu trữ tài liệu quốc gia. 

Ngày 05/8/2002, Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ được đổi tên thành Bộ Nội vụ. Bộ Nội vụ là cơ quan của Chính phủ thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức chính quyền địa phương, quản lý địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; tổ chức hội và tổ chức phi Chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước và quản lý nhà nước về dịch vụ công trong lĩnh vực quản lý của Bộ theo quy định của pháp luật.

Ngày 16/6/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 58/2014/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ theo đó Bộ Nội vụ được giao thêm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng về chuyên ngành hành chính và quản lý nhà nước.

Trong giai đoạn này, Bộ Nội vụ đã tham gia sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992, đặc biệt tập trung xây dựng các chế định về Chính phủ và Chính quyền địa phương. Đã trình cấp có thẩm quyền xem xét ban hành Luật Lưu trữ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng; Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi); Luật tổ chức Chính quyền địa phương; chủ trì soạn thảo Luật về hội và Luật tín ngưỡng, tôn giáo. Đã tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 – 2010 sau 10 năm thực hiện; trình Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020. Đã tập trung xây dựng đầy đủ các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức. Đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1557/QĐ-TTg ngày 18/10/2012 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức” với mục tiêu xây dựng một nền công vụ "chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

 Dù ở bất kỳ giai đoạn nào, trong hoàn cảnh khó khăn nào, tuy chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và tên gọi có sự thay đổi theo yêu cầu và nhiệm vụ cách mạng mỗi thời kỳ, song dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Nhà nước, Bộ Nội vụ và ngành Tổ chức nhà nước luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy, giao phó. 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn