19:45 +07 Chủ nhật, 03/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Công Nghệ Thông Tin

Chủ nhật - 31/12/2017 14:43
 

 TS. LƯƠNG THANH NHẠN
Phụ trách phòng
Email: ltnhan@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM TỔ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
 

ThS. Phùng Duy Thành
Email: pduythanh@hpmu.edu.vn

CN. Nguyễn Hoàng
Email: nghoang@hpmu.edu.vn
ThS. Bùi Thị Việt Hồng
Email: btvhong@hpmu.edu.vn
ThS. Đỗ Hoàng Việt
Email: dhviet@hpmu.edu.vn
* Lãnh đạo tiền nhiệm
- ThS. Ngô Duy Chinh - Nguyên trưởng phòng (2012 - 2021)
* Lịch sử hình thành
Cùng với Sự phát triển của ngành CNTT, các hoạt động CNTT của trường Đại học Y Hải Phòng đã được triển khai rộng khắp các lĩnh vực hoạt động của Nhà trường như: e-leaming, Thư viện điện tử, phần mềm quản lý đào tạo, kết nối Internet trong toàn trường,.,. Để có thể đáp ứng được tất cả các hoạt đông trên Ban giám hiệu trường Đại học Y Hải Phòng đã quyết định thành lập Tổ công nghệ thông tin theo Quyết định số 191/QĐ- ĐHYHP ngày 06 tháng 03 năm 2012.

 *Tổ chức và chế độ hoạt động

- Phòng chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế.
- Phòng có Trưởng phòng và 1- 2 Phó Trưởng phòng, số lượng Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Trung tâm  thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Ban Giám hiệu nhà trường. Cán bộ lãnh đạo được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định.
- Trưởng phòng Công nghệ thông tin là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về ứng dụng công nghệ thông tin, hệ thống phần mềm, mạng Internet, mạng LAN, phương tiện máy móc chuyên môn về công nghệ thông tin của trường. Trưởng phòng (hoặc Phó Trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị.
- Phó Trưởng phòng là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Viên chức, nhân viên của Phòng thuộc biên chế của Trường; chức trách và nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân do Trưởng phòng phân công (có bảng mô tả công việc của từng vị trí); số lượng viên chức, nhân viên của Phòng (kể cả lao động hợp đồng) được tuyển dụng, hợp đồng tuỳ theo nhu cầu thực tế và do Hiệu trưởng quyết định. Viên chức, nhân viên trong Phòng có thể được bố trí chuyên trách hoặc kiêm nhiệm công tác khác của Phòng hoặc của Trường.

* Biên chế

Tuỳ thuộc yêu cầu nhiệm vụ công tác của phòng, số lượng viên chức, nhân viên của phòng do Lãnh đạo phòng đề xuất, giới thiệu và Hiệu trưởng quyết định.
* Thành tích
-    Đã có 02 đề tài nghiên cứu khoa học năm 2011, 2012
-  Có 3 sáng kiến cải tiến đã áp dụng trong hoạt động công nghệ thông tin của nhà trường năm 2013, 2014,2018
- Có 03 cán bộ đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2012, 2013, 2018. Phòng Công nghệ thông tin đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" năm 2018

 
*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Công nghệ thông tin là đơn vị tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng thực hiện chức năng lập kế hoạch, tư vấn và triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động của trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
- Xây dựng kế hoạch, triển khai ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, đào tạo, nghiên cứu khoa học của Trường.
- Thiết kế, xây dựng, quản lý, vận hành, sửa chữa và hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin theo kế hoạch đã được phê duyệt: hệ thống máy chủ, máy trạm - thiết bị ngoại vi, thiết bị kết nối mạng, thiết bị phụ trợ, mạng nội bộ, mạng diện rộng, phòng học thực hành… ). Đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định, hiệu quả và tiết kiệm.
- Hướng dẫn, đào tạo nâng cao năng lực ứng dụng nghệ thông tin cho cán bộ, viên chức trong công tác chuyên môn.
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định và có hiệu quả hệ thống mạng LAN, Internet, Website, thư điện tử đảm bảo việc kết nối thông tin giữa các đơn vị trong và ngoài Trường.
- Xây dựng và đảm bảo an toàn hệ cơ sở dữ liệu cho các đơn vị. Quản lý các tài khoản email công vụ; website, tài khoản truy cập hệ thống công nghệ thông tin của trường.
- Lập kế hoạch nâng cấp, hoàn thiện mạng máy tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm hệ thống và quy trình thông tin, đảm bảo cho việc duy trì,  trao đổi thông tin thông suốt, an toàn, bảo vệ bí mật cho Trường.
- Tư vấn và triển khai các giải pháp bảo đảm an toàn và bảo mật cho hệ thống thông tin dữ liệu.
- Đẩy mạnh việc ứng dụng nghệ thông tin trong đào tạo chuyển giao công nghệ theo chuyên môn ngành dọc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng giao.

 
Tập thể cán bộ tổ Công nghệ thông tin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn