20:35 +07 Chủ nhật, 03/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Quản lý khoa học

Chủ nhật - 31/12/2017 02:51

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 
 
TS. Cao Đức Tuấn
Phó trưởng phụ trách phòng
Email: cdtuan@hpmu.edu.vn
TS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Phó trưởng phòng

Email: ntthuylinh@hpmu.edu.vn

CN. Đồng Thị Phương Thúy
Email: dtpthuy@hpmu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Hoa
 Email: nthoa@hpmu.edu.vn
 
* Lịch sử hình thành
- Trước năm 2000, công tác quản lý khoa học do Hội đồng khoa học nhà trường đảm nhiệm:
NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Khắc Sơn - Thường trực Hội đồng Khoa học 1986 - 1992;
NGND.GS.TS. Nguyễn Hữu Chỉnh - Thường trực Hội đồng Khoa học 1992 -1999.
- Tháng 1 năm 2000, Phòng Quản lý Khoa học được thành lập.
- Tháng 7 nám 2003, Phòng Quản lý Khoa học sát nhập thêm Bộ phận Đào tạo sau đại học đổi thành phòng quản lý khoa học và đào tạo sau đại học.
- Ngày 21 tháng 3 năm 2006, sau khi tách Bộ phận Đào tạo sau đại học và sát nhập thêm Ban Đối ngoại, phòng được đổi tên thành phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
- Tháng 12 năm 2015, Phòng được tách ra từ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế
 

* Lãnh đạo qua các thời kỳ
-  NGND.PGS.TS. Trần Quang Phục - Trưởng phòng (2000 - 2003); Phó hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng (2003-9/2005).
-  TTƯT.PGS.TS. Đinh Văn Thức - Phó Trưởng phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học (1/2004 - 9/2005), Trưởng phòng (9/2005-3/2006).
- TTND.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng - Trưởng phòng (2006 - 6/2018)
- PGS.TS. Đặng Văn Chức - Trưởng phòng (6/2018 - nay)


*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Quản lý khoa học là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng. Ban Giám hiệu các vấn đề có liên quan đến công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác nghiên cứu khoa học:
- Tư vấn, giúp Hiệu trưởng xây dựng và bảo vệ các chương trình, kế hoạch ngắn hạn, dài hạn, kế hoạch hàng năm, kế hoạch đột xuất về nghiên cứu khoa học và công nghệ.
- Xây dựng và trình Hiệu trưởng ban hành các văn bản về phương hướng, chủ trương, quy định, quy chế về quản lý khoa học và công nghệ trong trường.
- Hướng dẫn các đơn vị trong trường lập kế hoạch nghiên cứu khoa học và công nghệ, thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ theo quy chế của Trường và theo Luật Khoa học và công nghệ.
- Hàng năm, tổ chức đăng ký và bảo vệ các đề tài cấp cơ sở. Có kế hoạch chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các đề tài; phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát tiến độ thực hiện, giúp đỡ, tạo điều kiện để các đề tài hoàn thành đúng hạn; tổ chức nghiệm thu, tổng kết, đánh giá kết quả các đề tài.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị, Hội thảo khoa học, tổng kết công tác nghiên cứu khoa học và công nghệ của trường hàng năm.
- Chủ động mở rộng hợp tác khoa học với các Bệnh viện, Viện nghiên cứu, các trường đại học và các cơ sở sản xuất. Tập hợp, tổ chức những tập thể nghiên cứu đồng bộ, liên ngành để thực hiện những đề tài  lớn, đa mục tiêu nhằm giải quyết những vấn đề khoa học kỹ thuật quan trọng của đất nước.
- Xây dựng, đề xuất chính sách nhằm khuyến khích các nhà khoa học  chủ trì hoặc tham gia chủ trì các đề tài và chương trình nghiên cứu các cấp.
- Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào công tác giảng dạy, khám chữa bệnh, xây dựng các dự án sản xuất thử, thử nghiệm ở các cấp Trường, cấp Thành phố, cấp Bộ và cấp Nhà nước.
- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế trong việc xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện các đề tài, dự án hợp tác quốc tế về khoa học và công nghệ. Nghiên cứu đề xuất các hình thức và nội dung hợp tác thiết thực, hiệu quả.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học định kỳ, hội nghị khoa học của nhà trường; in ấn các tài liệu phục vụ hội nghị khoa học; đăng các công trình nghiên cứu khoa học đã được báo cáo, nghiệm thu trên các Tạp chí y học.
- Phối hợp với các bộ phận liên quan tham mưu cho Hiệu trưởng lập kế hoạch xây dựng các cơ sở nghiên cứu khoa học, công nghệ, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ cho nghiên cứu khoa học và đào tạo.
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập phương án phân bổ và quản lý ngân sách khoa học và công nghệ.
- Phối hợp với phòng Đào tạo đại học và phòng Đào tạo sau đại học tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học gắn với đào tạo, hướng dẫn và kiểm tra phong trào nghiên cứu khoa học trong sinh viên, học viên; tổ chức Hội nghị khoa học của sinh viên, học viên, Hội nghị khoa học tuổi trẻ sáng tạo ngành Y - Dược.
- Hướng dẫn công tác sở hữu công nghiệp (sáng kiến, sáng chế, phát minh); hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh bảo vệ bí mật quốc gia trong lĩnh vực khoa học và công nghệ, tổ chức và quản lý công tác thông tin khoa học, công nghệ trong trường.
- Là Thường trực Ban biên tập Tạp chí Y học của Trường.
2.2. Các công tác khác:
- Quản lý, lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Báo cáo thống kê theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường về những thông tin liên quan đến nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

 
Tổ chức và chế độ hoạt động:
- Phòng Quản lý khoa học chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách nghiên cứu khoa học.
- Phòng Quản lý khoa học có 1 Trưởng phòng và 1-2 Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.
- Trưởng phòng là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về công tác nghiên cứu khoa học của toàn trường. Trưởng phòng Quản lý khoa học là Uỷ viên thường trực Hội đồng Khoa học - Giáo dục, Ủy viên một số các Hội đồng khác do Hiệu trưởng chỉ định. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao, ký xác nhận Lý lịch khoa học cho cán bộ, viên chức nhà trường.
- Phó trưởng phòng Quản lý khoa học là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của các cán bộ, nhân viên trong phòng Quản lý khoa học do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.
 Biên chế:
Biên chế của phòng Quản lý khoa học do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 
* Thành tích
-  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc 5 năm liên tục từ 2014 - 2018
-  Bằng khen của Đoàn chú tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam 2007,2008.
-  Bằng khen của UBND thành phố Hải Phòng năm 2014
-  Bằng khen của Bộ Y tế năm 2015, 2017


 


Tập thể cán bộ phòng Quản lý khoa học
 

Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn