22:26 +07 Thứ tư, 12/06/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Quản lý Đào tạo đại Học

Chủ nhật - 31/12/2017 10:53
 
PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Thắm
Trưởng phòng
Email: nttham@hpmu.edu.vn

ThS.NGUYỄN THỊ THANH BÌNH
Phó trưởng phòng

Email: nttbinh@hpmu.edu.vn

ThS. LÊ TIẾN THÀNH
Phó trưởng phòng

Email: ltthanh@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
  
ThS. Đỗ Thị Duyên
Email: dtduyen@hpmu.edu.vn

ThS. Phạm Thị Hường
Email: pthuong@hpmu.edu.vn

ThS. Vũ Thị Hường
Email: vthuong@hpmu.edu.vn

ThS. Bùi Lê Tuấn
Email: bltuan@hpmu.edu.vn
      
ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Nhung
Email: ntqnhung@hpmu.edu.vn
 
   

ThS. Nguyễn Quang Đức
Cán bộ kiêm nhiệm
 
 
ThS. Vũ Thị Hải Bình
Email: vthbinh@hpmu.edu.vn
  
ThS. Nguyễn Thị Tươi
CB kiêm nhiệm
 Email: nttuoi@hpmu.edu.vn
   
ThS. Nguyễn Mạnh Hùng
Email:

ĐDV. Phan Thị Huyền Trang
Email: pthtrang@hpmu.edu.vn

CN. Đào Trọng Phụng
Email:
 

*Lịch sử hình thành
Phòng Đào tạo Đại học tiền thân là phòng Giáo vụ, sau đó là Phòng Đào tạo.


*Lãnh đạo qua các thời kỳ
- BSCKII Lương Duy Khánh - Phụ trách giáo vụ từ 1977 - 1978
- BSCKII Phạm Hy Nhu - Phụ trách giáo vụ từ 1978 - 1981, Phó trưởng phòng từ 1981 - 1986, trưởng phòng từ 1986 - 1998.
- BSCKII Đặng Xuân Tin - Phó trưởng phòng từ 1986 - 1998.
- BSCKII Phạm Văn Liệu - Phó trưởng phòng từ 1989 - 1994.
- NGƯT BSCKI Lê Thị Phú - Phó trưởng phòng từ 1994 - 1999. Trưởng Phòng từ 2000 - 2003.
- NGƯT PGS.TS. Phạm Văn Hán - Phó trưởng phòng, Phó hiệu trưởng phụ trách phòng từ 2003 - 2004.
- TTƯT.TS. Lương Trần Khuê - Trưởng phòng từ 2004 - 2013.
- PGS.TS. Nguyễn Văn Khải - Trưởng phòng từ năm 2013 đến 15/01/2018
- TS. Nguyễn Phú Nghĩa - Phó trưởng phòng từ 12/2011 - 8/2019
- TS. Nguyễn Hải Ninh - Trưởng phòng từ 16/01/2018 đến nay. 
 
1. Chức năng
- Tham mưu tổng hợp, đề xuất và tổ chức thực hiện công tác đào tạo Đại học của trường
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác đào tạo đại học:
- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu trong việc xây dựng danh mục, loại hình, mã số, chỉ tiêu đào tạo đại học thuộc nhóm ngành sức khoẻ.
- Triển khai thực hiện tốt quy chế tuyển sinh đại học hàng năm: lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo công tác tuyển sinh hàng năm gồm chuẩn bị cơ sở vật chất, quản lý đề thi, tổ chức thi và coi thi, quản lý bài thi và chấm thi, lên phương án điểm chuẩn tuyển sinh dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
- Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy đại học trong từng năm học. Sau khi được duyệt, tổ chức triển khai việc thực hiện. Phối hợp với phòng Quản trị bố trí phòng học, lập thời khoá biểu học tập cho từng lớp sinh viên.
- Hướng dẫn các khoa, bộ môn xây dựng mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo chính quy và không chính quy; thực hiện các phương pháp dạy/học, đánh giá việc giảng dạy của giảng viên và học tập của sinh viên.
- Phối hợp chặt chẽ cùng Ban Thanh tra Giáo dục, Trung tâm Khảo thí và quản lý chất lượng giáo dục kiểm tra, đôn đốc các khoa, bộ môn thực hiện đúng thời gian, thời khóa biểu và lịch trình giảng dạy của giảng viên; thực hiện tốt quy chế đào tạo, quy chế tổ chức thi và công nhận tốt nghiệp đã được Bộ Giáo dục - Đào tạo ban hành.
- Tổ chức định kỳ đánh giá chất lượng dạy và học.
- Nghiên cứu, đề xuất những quy định bổ sung, phương pháp dạy, học, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo phù hợp với điều kiện, quy mô đào tạo của Trường; tuân thủ các văn bản pháp quy của nhà nước và các biện pháp  thích hợp nhằm không ngừng nâng cao chất lượng đào tạo.
- Tham gia xây dựng quy hoạch phát triển đội ngũ giảng viên trong nhà trường để đảm bảo chất lượng công tác đào tạo.
- Theo dõi, quản lý, thống kê giờ giảng của giảng viên, giảng viên kiêm chức và thực hiện các chế độ theo quy định.
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán xây dựng ngân sách và phân bổ kinh phí hàng năm dành cho đào tạo đại học.
- Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu việc bổ sung các trang thiết bị, máy móc v.v... phục vụ cho công tác đào tạo đại học của trường.
2.2. Công tác quản lý sinh viên:
- Tổ chức tiếp nhận sinh viên trúng tuyển vào trường; xử lý những trường hợp sinh viên không đủ điều kiện và thủ tục nhập học theo quy định.
- Kiểm tra hồ sơ, văn bằng chứng chỉ của sinh viên khi vào trường theo quy định của Bộ Giáo dục – Đào tạo và Bộ Y tế. Triển khai làm thẻ sinh viên.
- Sắp xếp, bố trí sinh viên vào các lớp học cho phù hợp; chỉ định Ban cán sự lớp (đối với những lớp mới nhập trường) và hướng dẫn, chỉ đạo các lớp tổ chức đại hội lớp vào đầu các năm học theo quy định.
- Phối hợp với y tế cơ quan triển khai công tác y tế trong trường học gồm: tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên mới vào trường và sinh viên trước khi tốt nghiệp theo quy định hiện hành, xử lý những trường hợp không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ để học tập. Triển khai công tác bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn thân thể cho những sinh viên có nhu cầu. Phối hợp với các cơ quan bảo hiểm, y tế cơ quan và các phòng ban chức năng có liên quan giải quyết các trường hợp sinh viên ốm đau hoặc bị rủi ro...
 - Phố kết hợp cùng phòng Công tác chính trị tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu việc xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt chính trị đầu khoá học” cho sinh viên theo những nội dung được Bộ Giáo dục - Đào tạo và nhà trường quy định.
- Phối hợp với các phòng, ban liên quan tổ chức các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho sinh viên. Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng của sinh viên và đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu có biện pháp tuyên truyền, giáo dục phù hợp, kịp thời.
- Có trách nhiệm chính trong việc tổ chức thực hiện các hoạt động chính trị- xã hội, các phong trào thi đua học tập rèn luyện; phòng chống tội phạm, ma tuý và các tệ nạn xã hội khác; các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục- thể thao mang tính giáo dục, rèn luyện cho sinh viên. Phối hợp tổ chức các hoạt động giáo dục thể chất và y tế học đường trong nhà trường.
- Phối hợp với Văn phòng Đảng uỷ theo dõi về công tác phát triển Đảng trong sinh viên.
- Triển khai việc đánh giá điểm rèn luyện cho sinh viên theo quy định.
- Căn cứ chế độ học bổng, học phí và trợ cấp xã hội hiện hành, trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện và đơn xin trợ cấp xã hội, xin miễn giảm học phí, tổ chức việc xét cấp học bổng, trợ cấp xã hội và miễn giảm học phí cho sinh viên, kể cả học bổng do các tổ chức và cá nhân tài trợ cho trường. Đôn đốc việc thu học phí và kiến nghị xử lý những sinh viên không đóng học phí đầy đủ theo quy định.
- Phối hợp với các phòng chức năng liên quan (Công tác chính trị, Quản lý khoa học ...) trong việc tổ chức các hoạt động ngoại khoá cho sinh viên; tham gia các cuộc thi sinh viên giỏi, Olympic các môn học, thi nghiên cứu khoa học…
- Theo dõi, đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác thi đua - khen thưởng và kỷ luật sinh viên.
- Là đầu mối chính trong việc theo dõi công tác sinh viên ngoại trú, phối hợp với chính quyền địa phương triển khai và kiểm tra sinh viên trong việc thực hiện quy chế học sinh, sinh viên ngoại trú.
- Phối hợp với các phòng, ban liên quan giải quyết các thủ tục hành chính cho sinh viên chuyển trường, chuyển ngành học, chuyển về địa phương do hoàn cảnh khó khăn, do không đủ sức khoẻ hoặc bị thôi học do không đủ tiêu chuẩn về học tập, rèn luyện và sinh viên tốt nghiệp ra trường.
- Triển khai công tác việc làm sau tốt nghiệp cho sinh viên như: Làm thủ tục điều động sinh viên đến làm việc ở những nơi có nhu cầu sử dụng.
- Định kỳ tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường đối với sinh viên, làm đầu mối giải quyết và trả lời các khiếu nại của sinh viên.
- Phối hợp với phòng Hợp tác quốc tế tiếp nhận và quản lý lưu học sinh nước ngoài đến học tập tại trường (nếu có).
- Thực hiện tốt chế độ thống kê, báo cáo về công tác đào tạo theo yêu cầu của cấp trên và của nhà trường.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
 
Tổ chức, biên chế và chế độ hoạt động
3.1. Tổ chức và chế độ hoạt động:
- Phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 3 - 4 Phó trưởng phòng. Số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của phòng.
- Trưởng phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về công tác đào tạo đại học, sinh viên (đối tượng, chương trình, kế hoạch giảng dạy...) của toàn Trường. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc.
- Trưởng phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên là Uỷ viên thường trực Hội đồng Tuyển sinh đại học, Hội đồng coi thi, chấm thi tuyển sinh, Hội đồng chấm thi tốt nghiệp và một số các Hội đồng khác do Hiệu trưởng chỉ định.
- Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao; được ký sao chứng thực văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập của sinh viên do Trường cấp.
- Phó trưởng phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của các cán bộ, nhân viên trong phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.
3.2. Biên chế:
Biên chế của phòng Đào tạo đại học và Quản lý sinh viên do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng.
*Thành tích
- Tập thể lao động xuất sắc: 23 năm liền.
- Huân chương lao động Hạng Ba năm 2009.
- Bằng khen của Bộ Y tế 1999, 2008, 2012, 2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng giai đoạn 1979 - 2014 - kỷ niệm 35 năm thành lập trường.
- Bằng khen của Công đoàn Thành phố tặng Công đoàn bộ phận đào tạo năm 2003, 2014
- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2004, 2012.

Tập thể cán bộ phòng Đào tạo Đại học
 

nguyễn văn toàn - - 16/09/2013 00:30
thay co cho em hoi diem chuan thi lien thong da khoa he duoi 36 thang la bao nhieu diem vay?

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn