18:41 +07 Chủ nhật, 03/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Tổ chức cán bộ

Chủ nhật - 31/12/2017 14:50

TS. NGUYỄN HẢI NINH
Trưởng phòng 

Email: nhninh@hpmu.edu.vn
 

ThS. ĐOÀN NHƯ THẮNG
Phó trưởng phòng

Email: dnthang@hpmu.edu.vn
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG TỔ CHỨC CẢN BỘ

ThS. Bùi Hải Ninh

ThS. Phạm Thị Minh Ngọc

ThS. Nguyễn Quang Thanh

CN. Phạm Thị Thảo

ThS. Ngô Văn Trọng

CN. Lưu Bảo Linh
 
* Lịch sử hình thành
Phòng TCCB: tiền thân là phòng TCCB- QLHS và sau đó là phòng Tổ chức hành chính.
 
 
 
 

 

*Lãnh đạo qua các thời kỳ
 1. Đ/c Mạc Văn Ngàn: Phụ trách công tác tổ chức từ ngày 06/9/1979 đến 5/1980.
 2. BS. Nguyễn Thanh Sơn:
    -  Phụ trách phòng TCCB - QLHS từ 5/1980 đển 05/01/1981.
    -  Phó trưởng phòng từ 06/01/1981 đến 23/12/1986.
    -  Phó phân hiệu trưởng kiêm trưởng phòng từ 24/12/1986 đến 13/11/1989.
3. TTƯT.PGS.TS. Phạm Văn Liệu: Phó trưởng phòng TCCB - QLHS phụ trách công tác quản lý sinh viên từ 15/12/1986 đến 13/11/1989.
4. TTƯT. BS. Nguyễn Đức Thành:
    - Phụ trách phòng TCCB từ 14/11/1989 đến 01/3/1990.
    - Phó trưởng phòng TCCB (Phụ trách phòng) từ 01/03/1990 đến 9/1992.
    - Phó trưởng phòng TC - HC (Phụ trách phòng) từ 9/1992 đến 01/2000.
    - Trưởng phòng TCCB từ tháng 01/2000 đến 25/4/2003.
    - Phó Hiệu trưởng kiêm Trưởng phòng TCCB từ 25/4/2003 đến 21/8/2003
5. TTƯT. PGS. TS. Phạm Văn Nhiên:
- Về phòng TCCB từ ngày 20/5/2003. Phụ trách Phòng từ ngày 22/8/2003.
- Phó trưởng phòng TCCB (phụ trách phòng) từ 12/01/2004.
- Trưởng Phòng TCCB từ 17/11/2006.
* Chức năng, nhiệm vụ:
1. Chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ có chức năng tham mưu, tổng hợp, đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu những vấn đề về công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, chế độ đối với công chức, viên chức và người lao động của trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Tổ chức thiết kế bộ máy nhà trường:
- Trực tiếp nghiên cứu và đề xuất các phương án xây dựng, giải thể, kiện toàn bộ máy quản lý của các đơn vị trong trường.
- Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cho các loại hình tổ chức trong bộ máy tổ chức của nhà trường và đề xuất biên chế ban đầu của các tổ chức cấu thành mới thành lập.
- Xây dựng quy chế làm việc, ranh giới và mối quan hệ giữa các tổ chức cấu thành của nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng xây dụng và trình Bộ Y tế quy hoạch phát triển trường theo từng giai đoạn trên cơ sở đó lập kế hoạch về chỉ tiêu biên chế, lao động hợp đồng hàng năm và nhiều năm để trình Bộ Y tế; đồng thời căn cứ vào chỉ tiêu biên chế được giao hàng năm đề xuất với Hiệu trưởng phương án tổ chức thi tuyển, xét tuyển, hợp đồng, tiếp nhận, điều động công chức, viên chức và nhân viên lao động theo quy định.
2.2. Quản lý công chức, viên chức và nhân viên lao động:
- Xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo quản lý và cán bộ chuyên môn kỹ thuật có trình độ cao của đơn vị theo chỉ thị và hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Đề xuất việc tạo nguồn, xét chọn, cử công chức, viên chức và nhân viên lao động đi học nâng cao trình độ, đào tạo bồi dưỡng trong và ngoài nước trên cơ sở quy hoạch đã xây dựng.
- Chuẩn bị hồ sơ nhân sự để Hiệu trưởng triển khai quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển cán bộ và làm các thủ tục cần thết theo quy định.
- Theo dõi quản lý công tác thống kê nguồn nhân lực; quản lý hồ sơ lý lịch và hộ chiếu; hướng dẫn công chức, viên chức và nhân viên lao động nhận xét bổ sung lý lịch hàng năm theo quy định. Giải quyết các thủ tục nhân sự  cho những người đi công tác, học tập, tham quan, du lịch ở nước ngoài.
- Quản lý, kiểm tra các văn bằng chứng chỉ của công chức, viên chức và nhân viên lao động trong trường theo quy định của nhà nước.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nội qui qui chế cho công chức, viên chức, nhân viên lao động. Phối hợp với các phòng ban chức năng kiểm tra việc thực hiện pháp luật, nội qui, qui chế và kiến nghị những biên pháp xử lý vi phạm.
- Tham gia xây dựng, bổ sung hoặc đề nghị sửa đổi các chức danh ngạch công chức, viên chức nhà nước và của ngành y tế.
- Đề xuất việc tổ chức ứng dụng chức năng, nhiệm vụ của các nhóm công chức, viên chức vào bộ máy của nhà trường.
- Soạn thảo văn bản về tổ chức cán bộ trình Hiệu trưởng ký ban hành.
2.3. Thực hiện chế độ chính sách và lao động tiền lương:
- Giúp Hiệu trưởng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trường, của công chức, viên chức và nhân viên lao động.
- Nghiên cứu, tham gia và đề xuất phương pháp quản lý lao động; tổng hợp ngày công lao động của công chức, viên chức và nhân viên lao động toàn trường.
- Tổ chức việc thực hiện các chế độ về lương, phụ cấp theo lương và nâng bậc lương hàng năm cho công chức, viên chức và nhân viên lao động.
- Giải quyết các chế độ hưu trí, thai sản, mất sức, thôi việc, nghỉ không hưởng lương đối với công chức, viên chức, nhân viên hợp đồng thuộc nhà trường quản lý.
- Tham gia xây dựng hoặc đề nghị bổ xung, sửa đổi các chính sách, chế độ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
- Đề xuất và phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai thực hiện, kiểm tra, đôn đốc công tác an toàn và bảo hộ lao động trong toàn trường. Tổ chức kiểm tra thường xuyên công tác an toàn lao động ở các đơn vị, xử lý kịp thời các vụ việc tai nạn lao động theo quy định về công tác quản lý lao động.
- Phối hợp cùng Tổ Y tế cơ quan kiểm tra sức khoẻ cho công chức, viên chức và nhân viên lao động theo quy định của pháp luật. Thường xuyên tổ chức khám bệnh nghề nghiệp cho viên chức, nhân viên làm việc ở những môi trường độc hại để có cơ sở quản lý và đề nghị các chế độ bồi dưỡng và bảo hiểm hợp lý.
2.4. Bảo vệ chính trị nội bộ (BVCTNB):
- Nắm vững tình hình, nghiên cứu những vấn đề có liên quan đến công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu nhà trường về chủ trương, biện pháp triển khai công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Nắm chắc, theo dõi các trường hợp cán bộ thuộc diện cần phải xem xét.
- Thẩm tra, xác minh những cán bộ, đảng viên có vấn đề lịch sử chính trị hoặc có nghi vấn chính trị hiện nay của cơ quan, đơn vị mình.
- Nghiên cứu, đề xuất với Đảng uỷ, Ban Giám hiệu về chủ trương, biện pháp giải quyết những đơn thư của cán bộ, đảng viên khiếu nại về vấn đề chính trị và đơn thư tố cáo vấn đề chính trị đối với cán bộ, đảng viên.
- Trên cơ sở qui hoạch cán bộ của đơn vị, nghiên cứu hồ sơ lý lịch, thẩm tra, xác minh và kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ dự định đề bạt, dự định bố trí vào những vị trí trọng yếu, cơ mật và những cán bộ đi công tác, tham quan, học tập ở nước ngoài.
- Theo dõi các đoàn khách nước ngoài đến cơ quan làm việc, phối kết hợp cùng phòng Hợp tác quốc tế thực hiện đúng quy chế đón tiếp khách nước ngoài (có sổ theo dõi các đoàn ra, đoàn vào v.v...).
- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong toàn trường thực hiện các chủ trương biện pháp về công tác bảo vệ chính trị nội bộ.
- Phối hợp với các phòng chức năng, các đoàn thể quần chúng tổ chức xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng chống cháy nổ, lũ lụt, thiên tai.
- Lưu trữ, bảo quản, khai thác hồ sơ về bảo vệ chính trị nội bộ. Định kỳ sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm; báo cáo kịp thời những việc đột xuất lên Ban Bảo vệ chính trị nội bộ Bộ Y tế.
2.5. Công tác thi đua, khen thưởng:
- Là đầu mối thường trực và triển khai các văn bản, hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng.
- Tiếp nhận hồ sơ, hướng dẫn các đơn vị, cá nhân có thành tích làm hồ sơ khen thưởng theo định kỳ và đột xuất. Lập hồ sơ gửi Bộ Y tế và cơ quan thi đua cấp trên theo kết luận và yêu cầu của Hội đồng Thi đua - khen thưởng.
- Lập kế hoạch và chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, thủ tục báo cáo Hội đồng Thi đua-Khen thưởng của trường trong các phiên họp xét thi đua, khen thưởng.
- Đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị trong trường triển khai thực hiện công tác thi đua khen thưởng.
- Lập và quản lý sổ thi đua khen thưởng của trường.
2.6. Các công tác khác:
- Tham gia xây dựng, củng cố lực lượng dự bị cho quốc phòng. Quản lý đội ngũ sĩ quan dự bị, lực lượng dự bị động viên, lực luyện tự vệ cơ quan.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công
* Tổ chức và chế độ hoạt động

- Phòng Tổ chức cán bộ chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 1 - 2 Phó trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Phòng thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và kế hoạch của Ban Giám hiệu.
- Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về công chức, viên chức, nhân viên lao động hợp đồng; đồng thời là người trực tiếp và phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp truyền đạt các quyết định của Hiệu trưởng về công tác tổ chức và cán bộ đến các đơn vị và cá nhân trong toàn Trường. Trưởng phòng Tổ chức cán bộ là Phó chủ tịch Hội đồng tuyển dụng viên chức; Uỷ viên thường trực Hội đồng lương; Hội đồng nâng ngạch, chuyển ngạch viên chức; Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật viên chức và một số các Hội đồng khác do Hiệu trưởng chỉ định. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc.
- Trưởng phòng, Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao. Chủ động sao hoặc trích lục các văn bản của cấp trên liên quan đến công tác tổ chức cán bộ gửi các đơn vị liên quan trong trường.
- Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của viên chức, nhân viên trong phòng Tổ chức cán bộ do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.

* Biên chế

Biên chế của phòng Tổ chức cán bộ do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng.  

*Thành tích

- Huân Chương lao động Hạng Ba năm 2011
- Bằng khen của Thủ tướng chính phủ năm 2008
- Bằng khen của Bộ Y tế: 1999,2012,2014
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng: 2004, 2014
- 18 năm phòng đạt Tập thể Lao động xuất sắc (1999, từ 2001 đến 2006, 2008 đến 2018)
-  Năm 1991, 1993: Tổ đội Lao động XHCN cấp ngành Giáo dục và Đào tạo
-  Bằng khen của Liên đoàn Lao động Thành phố về thành tích hoạt động Công đoàn.


 


Tập thể cán bộ Phòng Tổ chức cán bộ
  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
nguyen duc thanh - 12/03/2012 10:36
Cac thong tin ve phong/ban/bo mon hien nay da lac hau nhieu. Can duoc bo sung cap nhat thuong xuyen, dinh ky.

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn