20:46 +07 Thứ hai, 26/02/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Công tác chính trị

Chủ nhật - 31/12/2017 15:10
 
ThS. VŨ QUANG TUYÊN
Trưởng phòng

Email: vqtuyen@hpmu.edu.vn 


ThS. NGUYỄN VĂN GIANG
Phó trưởng phòng

Email: nvgiang@hpmu.edu.vn
 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG CÔNG TÁC CHÍNH TRỊ
 

CN. Nguyễn Thành Chung
Email:ntchung@hpmu.edu.vn

CN. Vũ Thị Mến
Email:vtmen@hpmu.edu.vn

CS. Bùi Minh Khuê
Email:bmkhue@hpmu.edu.vn

CS. Bùi Thị Thùy Dương
Email: bttduong@hpmu.edu.vn
 
CN. Đinh Thị Khánh Ly
Email: 
 
   

* Lịch sử hình thành
Tiền thân của Phòng là Ban Công tác chính trị, được thành lập từ tháng 12/1994.
Cử nhân Đào Nguyên Hùng - Tổ trưởng Bộ môn Mác-Lênin làm Trưởng ban và các uỷ viên là cán bộ kiêm nhiệm của lãnh đạo phòng Đào tạo, Thường vụ Ban Chấp hành Công đoàn, Thường vụ BCH Đoàn Trường và đại diện Ban quản lý ký túc xá.
Ban Công tác Chính trị được kiện toàn vào tháng 1/1997 và tháng 3/2001 do cử nhân Đào Nguyên Hùng - Tổ trưởng Bộ môn Mác-Lênin là trưởng ban.
Ngày 6/6/2002 Ban Công tác Chính trị đổi thành phòng Công tác Chính trị.


 

*Lãnh đạo qua các thời kỳ
1. ThS. Đào Nguyên Hùng - Trưởng phòng (từ 12/1994 -6/2013)
2. ThS. Phạm Quyết Thắng - Phó trưởng phòng (từ 11/2012- 2/2014)
3. PGS.TS Phạm Văn Mạnh - Phụ trách phòng (từ 2014 đến 4/2015)
4. ThS. Vũ Quang Tuyên - Phụ trách phòng (từ 5/2015 đến 10/2015)
5. ThS. Vũ Quang Tuyên - Trưởng phòng (từ 11/2015 đến nay)

 

*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Công tác chính trị là đơn vị có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác chính trị-tư tưởng trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Công tác giáo dục chính trị - tư tưởng:
- Lập kế hoạch, xây dựng nội dung, chương trình và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, giáo dục những chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách của Nhà nước, các chủ trương công tác của Ngành, các nghị quyết của Đảng bộ các cấp cho cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên trong nhà trường.
- Nắm bắt tình hình diễn biến tư tưởng chính trị của cán bộ, công chức, viên chức và sinh viên. Theo dõi, phát hiện những biểu hiện lệch lạc, các hành vi làm trái chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm các quy định, nội quy, quy chế  của nhà trường. Trên cơ sở đó đề xuất với Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu các chủ trương, biện pháp giáo dục và tổ chức thực hiện theo quyết định của lãnh đạo nhà trường.
- Hướng dẫn và chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện các văn bản, các quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong sinh viên.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức giáo dục đạo đức, pháp luật, thẩm mỹ cho sinh viên theo các chuyên đề quy định của cấp trên và của trường.
- Phối hợp với Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên nhà trường trong việc vận động cán bộ, công chức, viên chức và đoàn viên thanh niên, sinh viên tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động chính trị - xã hội trong nhà trường.
2.2. Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động:
- Tổ chức và triển khai các hoạt động tuyên truyền nội bộ theo kế hoạch của cấp trên và của nhà trường. Xây dựng màng lưới thông tin viên, cộng tác viên để làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục.
- Thực hiện việc tuyên truyền, giới thiệu những hoạt động của nhà trường ra ngoài xã hội, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng ( báo đài, ti vi...).
- Phối hợp với đơn vị chức năng liên quan tổ chức trang trí, chụp ảnh, quay vidéo và phục vụ các đợt sinh hoạt chính trị tập trung trong trường nhân dịp các ngày lễ lớn của Nhà nước và của nhà trường đồng thời để lấy tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền, xây dựng nhà truyền thống.
- Trực tiếp quản lý và sử dụng các phương tiện thông tin tuyên truyền (panô, loa đài, khẩu hiệu, bảng ảnh, máy chụp ảnh, máy quay ca-mê-ra ...). Chủ trì xây dựng, biên tập các tập san, bản tin nội bộ.
2.3. Công tác văn nghệ, thể thao; xây dựng đời sống văn hoá mới:
- Lập kế hoạch, phối hợp với các bộ phận liên quan (Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Hội sinh viên, Ban quản lý KTX...) tổ chức và triển khai các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao của trường nhằm tạo ra một môi trường văn hoá lành mạnh, góp phần ngăn chặn và đấu tranh chống các hiện tượng tiêu cực, các tệ nạn xã hội trong sinh viên.
- Tham mưu cho Hiệu trưởng và Ban Giám hiệu trong việc xây dựng nhà truyền thống; nhà văn hoá; câu lạc bộ sinh viên... góp phần giáo dục viên chức, nhân viên và sinh viên lòng tự hào, tinh thần trách nhiệm đối với nhà trường.
- Lưu trữ, quản lý các tài liệu, hiện vật liên quan đến truyền thống, xây dựng, phát triển của nhà trường và trực tiếp quản lý nhà truyền thống.
2.4. Các công tác khác:
- Quản lý, lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Báo cáo thống kê theo định kỳ hoặc theo yêu cầu đột xuất của cấp trên và nhà trường về những thông tin liên quan đến nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.
 
*Tổ chức và chế độ hoạt động

- Phòng Công tác chính trị chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Hiệu trưởng.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và khi cần thiết có thể bổ nhiệm thêm 1 Phó trưởng phòng tùy theo yêu cầu nhiệm vụ và giai đoạn phát triển của đơn vị.
- Trưởng phòng Công tác chính trị là đầu mối để Hiệu trưởng nắm tình hình về công tác chính trị tư tư tưởng và quản lý sinh viên của toàn Trường. Trưởng phòng Công tác chính trị là Uỷ viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng và các Hội đồng khác do Hiệu trưởng chỉ định. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng  phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Phó trưởng phòng Công tác chính trị là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của viên chức, nhân viên trong phòng Công tác chính trị do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.
*Biên chế

Biên chế của phòng Công tác chính trị do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 
*Thành tích
-  Liên tục được công nhận là: Tập thể lao động tiên tiến
-  Đạt danh hiệu “Tổ Lao động giỏi” năm 2002-2003
-  Thành phố Hải Phòng tặng Bằng khen năm 2014
-  02 cá nhân được tặng Bằng khen Thủ tướng và 03 Bằng khen Bộ Y tế
-  02 cá nhân được tặng Bằng khen UBND Thành phố Hải Phòng
-  03 Kỷ niệm chương vì thế hệ trẻ
-  02 Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục. 
 
http://hpmu.edu.vn/hpmu/uploads/news/2014_11/tochuc.jpg
Tập thể cán bộ Phòng Công tác chính trị
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn